zatrudnianie studentów i uczniów

Niepowiadomienie zleceniodawcy o utracie statusu studenta a składki na ZUS

Gminny ośrodek kultury 2 stycznia 2012 r. zawarł umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26. roku życia i prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich kilku miesięcy od stycznia wypłacono jej 3 rachunki na różne kwoty, w zależności od ilości przepracowanych godzin. 18 czerwca 2012 r. zleceniobiorczyni poinformowała, że od 20 lutego nie studiuje, bo zrezygnowała z nauki. Księgowa ośrodka kultury pobrała od byłej studentki oświadczenie, że już nie studiuje. Prosi o podpowiedź, jak skorygować dokumenty do ZUS i podatkowe.