zatrudnienie

Dyrektor jako jedyny pracownik instytucji

Nowo utworzony dom kultury chwilowo ma tylko jednego pracownika i jest nim dyrektor.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
Jak w takim wypadku stworzyć regulamin organizacyjny: czy wszystkie wykonywane obowiązki wpisać w zadaniach dyrektora instytucji?

Jak stosować outsourcing w instytucjach kultury?

• W instytucjach kultury można stosować outsourcing zarówno w obszarze działalności pomocniczej, jak i podstawowej • Zanim zapadnie decyzja, należy zrobić bilans potencjalnych korzyści i strat • Wydzielanie działalności może być dla pracowników szansą, a nie tylko zagrożeniem

Zatrudnienie krewnego pracownika w domu kultury

Poszukujemy pracowników do prowadzenia zajęć plastycznych i tanecznych w naszym domu kultury. Jeden z obecnych współpracowników polecił swoich krewnych, którzy wydają się idealnymi kandydatami do pracy na tych stanowiskach. Czy zatrudnienie takich osób nie spowoduje sprzeciwu pozostałych pracowników? Jak to wyjaśnić pozostałym pracownikom i uzasadnić, aby nie zepsuć atmosfery?