zatrudnienie radnego w instytucji kultury

Zastępca dyrektora instytucji kultury a funkcja radnego

Dyrektor ośrodka kultury wydał akt powołania zastępcy na czas jego nieobecności w związku ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim. Osoba ta jest zatrudniona na czas określony jako pracownik gospodarczo-administracyjny.
Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?

Pracownik biblioteki radnym

Pracownik biblioteki (zatrudniony na ½ etatu) jest radnym i za udział w posiedzeniach rady miasta i gminy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Posiedzenia rady odbywają się w dni, w które pracownik pracuje w bibliotece.

  • Jak należy dokumentować nieobecność pracownika w pracy?
  • Jak rozliczać jego wynagrodzenie?
  • Czy pracownik powinien na te dni brać urlop?

Udział przewodniczącego rady gminy w programie realizowanym przez GOK

Gminny ośrodek kultury (GOK) zatrudnia na umowę o pracę specjalistę ds. sportu, który od grudnia jest też przewodniczącym rady gminy. GOK realizuje również program „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży”, w którym osoba ta bierze udział na podstawie umowy-zlecenia.
Czy przewodniczący rady gminy może jednocześnie wykonywać czynności w ramach umowy-zlecenia zawartej z GOK?