zatrudnienie w dwóch instytucjach kultury

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Odprawa emerytalna dla głównego księgowego zatrudnionego w dwóch instytucjach kultury

Główny księgowy zatrudniony jest na część etatu w dwóch samorządowych instytucjach kultury — w domu kultury i w bibliotece — na oddzielnych umowach o pracę. Niedługo nabędzie on prawo do emerytury. Czy odprawę emerytalną należy wypłacić i z biblioteki, i z domu kultury? W jakiej wysokości?