zbiórki publiczne

Instytucja kultury na portalu zrzutka.pl

Czy instytucja kultury może przeprowadzić zbiórkę na organizację wystawy na portalu zrzutka.pl i czy zgromadzone w ten sposób środki można potraktować jako darowiznę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Zbiórka do skarbonki w bibliotece

Czy biblioteka może przyjmować dobrowolne wpłaty — datki do skarbonki?

Bal charytatywny

Instytucja kultury planuje akcję charytatywną na rzecz chorego chłopca (bal charytatywny — zaproszenie i wpłata cegiełki oraz aukcja podczas balu).
Czy takie działanie jest zgodne z prawem?
Czy wpłaty na bal i aukcję należy zaewidencjonować?

Projekt: mural. Jak go wykonać krok po kroku?

• Odpowiednio realizowany projekt muralu może stać się idealnym narzędziem integracji mieszkańców • Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na realizację muralu • Mural można potraktować jako wstęp do realizacji projektów partnerskich

Crowdfunding w instytucji kultury — czyli finansowanie społecznościowe

• Finansowanie społecznościowe jest alternatywą dla tradycyjnych sposobów poszukiwania funduszy na realizację projektów instytucji kultury • Crowdfunding jest wyrazem społecznego zaangażowania w realizację wartościowych przedsięwzięć, także tych kulturalnych • Mechanizm finansowania społecznościowego polega na gromadzeniu mikropłatności od szerokiego grona osób wspierających m.in. kulturę za pomocą Internetu

Udział domu kultury w zbiórce publicznej

Dom kultury przyłącza się do zbiórki publicznej „23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)”. Jej organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu działającego w domu kultury jest jego dyrektor. Czy na podstawie nowych przepisów o organizowaniu zbiórek publicznych dom kultury powinien założyć komitet społeczny? Czy rozlicza się z fundacją i z ministrem, czy tylko z fundacją?
Czy dom kultury może, tak jak w ubiegłych latach, otrzymywać wpłaty na konto z konkretnym przeznaczeniem, tzn. na organizację 23. finału, opłacać z tych zebranych środków koszty podróży zespołów, które przyjadą na występy, kupować fajerwerki, a także potwierdzać kwoty, które w obecności komisji będą wrzucać do puszek przedstawiciele miejscowych firm?

Nie instytucja kultury, lecz komitet społeczny złożony z jej pracowników może zorganizować zbiórkę publiczną

• Pracownicy instytucji kultury, którzy chcą zorganizować zbiórkę publiczną, mogą założyć w tym celu komitet społeczny • Komitet powstaje na mocy aktu założycielskiego, który trzeba dołączyć do zgłoszenia zbiórki publicznej • Podobnie jak inni organizatorzy zbiórek, komitet społeczny sporządza i doręcza ministrowi administracji sprawozdanie po zakończeniu zbiórki