zbiornik wodny

Przekazanie gminnego zbiornika wodnego instytucji kultury

Organizator chce oddać w użyczenie gminnemu centrum kultury, sportu i rekreacji (CK) naturalny zbiornik wodny (znajdujący się na terenie gminy, w której działa instytucja). Organizator przekazał informację, że może przekazać zbiornik stowarzyszeniu zarejestrowanemu, ale tylko takiemu, które ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Lecz takie stowarzyszenie dopiero się tworzy i dlatego mieszkańcy gminy powołali stowarzyszenie zwykłe. Ma ono funkcjonować przy CK i korzystać z użyczonego jeziora tylko do połowu ryb.

  • Czy organizator może przekazać instytucji kultury w umowie użyczenia zbiornik wodny, czy może to być też inna forma przekazania?
  • Na jakich zasadach stowarzyszenie zwykłe może funkcjonować przy CK?
  • Jak sformułować umowę użyczenia, w której CK udostępnia zbiornik wodny stowarzyszeniu?