zespół powypadkowy

Obowiązki instytucji kultury, gdy zdarzy się wypadek przy pracy

• Warto zapamiętać kolejne czynności, jakie należy podjąć, gdy pracownik instytucji ulegnie wypadkowi przy pracy • Wynikiem pracy zespołu powypadkowego jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany protokołem powypadkowym • Protokół jest podstawą do ubiegania się pracownika o odszkodowanie z ZUS