zeznanie CIT-8

Składanie zeznania CIT-8 przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna uzyskiwane dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych objętych zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy powinna składać zeznanie CIT-8?