zeznanie CIT-8

Kiedy instytucja kultury może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego

• Przeznaczając dochód na swoją statutową działalność kulturalną, instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku • Nieprzeznaczenie dochodu na cel objęty zwolnieniem spowoduje konieczność zapłacenia zaliczki na podatek • Podatek należy wówczas rozliczyć w zeznaniu CIT-8

Składanie zeznania CIT-8 przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna uzyskiwane dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych objętych zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy powinna składać zeznanie CIT-8?