złe długi

Ulga na złe długi a ewidencja księgowa w instytucjach kultury

• Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, które ułatwiają podatnikom korzystanie z ulgi na złe długi • W przypadku gdy instytucja jest wierzycielem, po 150 dniach od terminu płatności może skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny • Trzeba także pamiętać o odpowiedniej ewidencji księgowej korekty VAT

Ulga na złe długi w instytucjach kultury

• Jeśli kontrahent instytucji kultury nie płaci, można skorzystać z ulgi na złe długi • Aby instytucja kultury mogła skorzystać z ulgi na złe długi, musi dopilnować istotnych warunków • Korekty deklaracji dokonuje instytucja kultury, jak i jej dłużnik