zmiana miejsca pracy

Zmiana siedziby instytucji kultury na czas remontu

Muzeum musi przenieść czasowo swoją siedzibę ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu dotychczasowej siedziby, który potrwa około roku. Przez czas trwania remontu muzeum będzie korzystało z innego lokalu użyczonego przez gminę.
Czy w związku z tym muzeum powinno:

  • zmienić statut (zmiana miejsca działalności);
  • wprowadzić aneks dla pracowników do umów o pracę;
  • czy zmienić tylko adres do korespondencji i podać nowy adres dla kontrahentów?

Jak bezpiecznie zmienić umowę o pracę z powodu zmiany miejsca pracy?

• Najlepszym rozwiązaniem i dla instytucji kultury, i pracownika jest porozumienie stron • Jeśli zgody brak, trzeba wręczyć wypowiedzenie zmieniające, pamiętając o pouczeniu pracownika o jego prawach • Zastępstwo za innego pracownika nie jest przyczyną do zmiany umowy o pracę