zmiana statutu

Połączenie instytucji kultury czy zmiana statutu?

  • Czy można połączyć instytucję funkcjonującą od wielu lat z instytucją powołaną tylko formalnie (akt o utworzeniu i statut) bez kadry, lokalu i określenia jakiejkolwiek formy działalności?
  • Czy sam akt o utworzeniu instytucji i nadanie statutu jest powołaniem nowej instytucji i daje możliwość szukania nowej formuły organizacyjnej, np. włączenia w jej struktury innej, działającej już instytucji?

Zmiana siedziby instytucji kultury

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Jak zmienić statut instytucji kultury

• Zmiany w statucie instytucji kultury wprowadza się na zasadach właściwych nadawaniu statutu • Nowe zapisy w statucie wprowadza się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę • Zmiany te podlegają także wpisowi do rejestru