zmiany w firmie

Przejść na drugą stronę ulicy, czyli o zmianie myślenia i utartych schematów oraz poszukiwaniu wsparcia

  • Zmiana jest wpisana w działalność instytucji kultury
  • Aby pozyskać np. sponsorów, trzeba umieć spojrzeć na własną działalność z ich perspektywy
  • Pozyskiwanie wsparcia to zadanie dla całej instytucji

Samemu czy wspólnie? Z kim wprowadzać zmiany w instytucji kultury?

• Klucz do sukcesu to nie informacje, lecz ludzie • Nie należy bezkrytycznie korzystać z — nawet sprawdzonych — rozwiązań. Zawsze trzeba dostosować je do konkretnego miejsca, sytuacji i ludzi • Warto pamiętać, że osoby z zewnątrz mogą postrzegać działania instytucji zupełnie inaczej

Jak pomóc pracownikom instytucji kultury przejść przez czasy przemian, także zmian przepisów

• Sposób postępowania w przypadku zmian zależy od ich rodzaju • Jeżeli zmienia się dużo, nie warto wprowadzać wszystkiego naraz • Ważne jest otwarte obwieszczenie zmian, a także wspólna dyskusja nad nimi