zmiany w Kodeksie Pracy 2019

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

  • W określonych przypadkach w razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem — instytucja kultury będzie kontynuować prowadzenie jego dokumentacji
  • Jeśli w okresie przechowywania dokumentacji instytucja zostanie stroną postępowania, np. przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, to ma obowiązek przechowywać dokumentację dłużej
  • W stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników instytucja może skrócić do 10 lat obowiązujący obecnie 50-letni okres przechowywania dokumentacji, o ile złoży w ZUS odpowiednie dokumenty, w tym poprawne raporty informacyjne

Od 2019 r. nowa forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  • Od nowego roku instytucja może zdecydować, czy prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą w postaci papierowej czy elektronicznej
  • Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej będzie równoważna z dokumentacją papierową
  • Do wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej konieczny jest wniosek zainteresowanej osoby