zmiany w prawie – 2016

Wolnego od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat można udzielić także w godzinach

• Od 2 stycznia 2016 r. wolne z tytułu wychowywania dzieci do 14 lat będzie można brać albo w dniach, albo w godzinach • Sposób wykorzystania wolnego wybiera pracownik • Raz podjętej decyzji nie można jednak zmienić do końca roku kalendarzowego

Nowe zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Muzeum posiada park wpisany do rejestru zabytków. W przyszłym roku planuje zrobić porządki związane m.in. z usunięciem niektórych drzew i wykonaniem dodatkowych zasadzeń.
Czy od 2016 r. zmieniają się przepisy związane z dokonywaniem zmian w takich nieruchomościach?

W niektórych instytucjach po 1 stycznia 2016 r. zniknie stanowisko głównego księgowego

Czy w związku ze zmianami w Ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) instytucje kultury i inne jednostki sektora finansów publicznych nie będą musiały zatrudniać księgowego?

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia