zniszczenie lub utrata zbiorów

Odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy

Kilka tygodni temu spłonęła galeria, w której instytucja m.in. organizowała wystawy. Przygotowywana w tym czasie wystawa bardzo ucierpiała. Instytucja otrzymała z tego tytułu odszkodowanie.
W jakiej formie należy wypłacić odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy i jak ująć to w księgach?

Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed zniszczeniem lub utratą

• Dyrektor muzeum ma obowiązek nie dopuścić do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów • Muzea trzeba wyposażyć w systemy zabezpieczeń, ale też opracować plany ochrony i instrukcje przeciwpożarowe • Ważną rolę w zabezpieczeniu zbiorów muzealnych odgrywa ochrona fizyczna oraz zabezpieczenia techniczne