zniżki

Zniżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez ośrodek kultury

Miejski dom kultury (MOK) wprowadził zniżki na zajęcia dla dzieci, m.in. w ramach Karty Dużej Rodziny. Zasada jest następująca: pierwsze dziecko płaci 100%, drugie 50%, a kolejne uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie. Dyrektor ustalił także, że dzieci pracowników nie będą płaciły za zajęcia.
Czy w takiej sytuacji po stronie uczestników powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
Czy powstaje też przychód dla pracownika?
Co zrobić w przypadku pracownika na urlopie wychowawczym oraz osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie, której dziecko też jest objęte zwolnieniem?

Karta biblioteczna traktowana jednocześnie jako karta do zniżek

Biblioteka oferuje czytelnikom (za niewielką jednorazową opłatą) kartę biblioteczną, która umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki poprzez ewidencję w zintegrowanym systemie komputerowym. Ponadto, dzięki współpracy z innymi instytucjami kultury miasta (partnerami), karta biblioteczna ma stać się jednocześnie kartą rabatową. Każdy jej posiadacz zostanie uprawniony do zakupu po obniżonych cenach biletów i usług różnych instytucji i firm.
Jakich formalności należałoby dopełnić, aby wcielić ten pomysł w życie?
Czy konieczne jest zawieranie umów z partnerami?
Czy taka sytuacja rodzi skutki podatkowe dla biblioteki lub dla osób korzystających ze zniżek?