zrzeczenie się nagrody

Zrzeczenie się nagrody rocznej przez dyrektora

Czy dyrektor instytucji kultury, która ma osobowość prawną, może się zrzec prawa do nagrody rocznej przyznanej przez organizatora prezydenta miasta?