ZUS RCA

Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS

Biblioteka zatrudniała pracownicę na umowę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Następnie przedłużono jej umowę do dnia porodu, tj. 4 czerwca 2013 r., i z tym dniem wydano świadectwo pracy, a dokumenty przekazano do ZUS. Biblioteka ponownie zatrudniła tę pracownicę na ½ etatu od 3 marca 2014 r., przy czym część tego czasu pokryła się z jej urlopem rodzicielskim (pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim łącznie do 2 czerwca 2014 r.). Biblioteka wykazywała pracownicę na ZUS RCA z kodem 01 10 00, ale czy powinna również wykazać pracownicę na ZUS RSA z kodem 01 10 00 i z kwotami zerowymi?

Wypłata dodatku stażowego w trakcie choroby pracownika

Pracownik biblioteki przez cały czerwiec 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na to, że była to kontynuacja zwolnienia lekarskiego, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który będzie wypłacony i finansowany ze środków ZUS. Czy od tej kwoty należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jak należy wykazać na liście płac należny pracownikowi dodatek stażowy? Czy w raporcie imiennym ZUS RCA za tego pracownika należy wykazać wypłacony mu dodatek stażowy?