zużycie materiałów

Zakup biletów do muzeum dla najlepszych czytelników

Biblioteka publiczna dla swoich najlepszych czytelników zorganizowała wyjazd do muzeum zabawek. Za zakup biletów na ten wyjazd otrzymała fakturę.
Czy koszt zakupu biletów należy ująć na koncie 401 „Zużycie materiałów jednorazowego użytku” czy też 402 „Usługi obce” (np. jako organizacja wydarzenia, imprezy kulturalnej dla czytelników)?