zwolnienia podatkowe

Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.

  • Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują rewolucyjne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych
  • Wśród zmian m.in. podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów autorskich
  • Instytucje kultury nie zapłacą zaliczki na podatek dochodowy do wysokości 1000 zł należnego podatku od początku roku

Koszty pobytu w Polsce zagranicznych uczestników imprezy kulturalnej

Na dużej imprezie folklorystycznej, w której biorą udział zespoły amatorskie z całego świata, instytucja kultury zatrudnia na umowy zlecenia m.in. tłumaczy (pilotów) tych zespołów. Czy w stosunku do pilotów, można skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 76 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)? Chodzi o kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla towarzyszących im tłumaczy. Czy równocześnie noclegi tych osób można zwolnić z opodatkowania do kwoty 45 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof?

Zwolnienia od podatku dochodowego w instytucjach kultury

• Instytucje kultury jako organizacje statutowe prowadzące działalność kulturalną korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego • Jednym z najważniejszych warunków zwolnienia od podatku jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele statutowe objęte zwolnieniem • Organy podatkowe wskazują też inne możliwości skorzystania ze zwolnienia

Kiedy instytucja kultury może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego

• Przeznaczając dochód na swoją statutową działalność kulturalną, instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku • Nieprzeznaczenie dochodu na cel objęty zwolnieniem spowoduje konieczność zapłacenia zaliczki na podatek • Podatek należy wówczas rozliczyć w zeznaniu CIT-8

Kiedy i jakie koszty ośrodka kultury korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym

• Działalność kulturalna jest tytułem do zwolnienia w podatku dochodowym. • W kosztach statutowych mieszczą się koszty nieodpłatnych lub odpłatnych działań w zakresie pożytku publicznego. • Koszty poniesione na cele niewymienione w statucie nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Zwolnienie przedmiotowe instytucji kultury od VAT

• Instytucja kultury zwolniona od VAT nie składa deklaracji podatkowych • Usługi w zakresie sportu i kultury są objęte tym zwolnieniem • Należy jednak liczyć się z ograniczeniami w zakresie zwolnień od VAT