zwolnienia przedmiotowe od VAT

Usługi sportowe i kulturalne

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK) jest organizatorem Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy. Uczestnicy turnieju wpłacają wpisowe. Jaką stawką VAT należy je opodatkować? Czy są to usługi kulturalne zwolnione, czy usługi związane ze sportem ze stawką 23%? Jeśli jest to stawka 23%, to czy można odliczyć — i w jakiej części — zakup pucharów, nagród rzeczowych i poczęstunku dla zawodników? Wpisowe wyniosło ogółem 80 zł, a dotacja 500 zł. W statucie GOK nie ma zapisu o działalności sportowej, ale ze względu na to, że jest to mała gmina, w kalendarzu imprez co roku jest półmaraton (długodystansowy bieg na 21 097 m, któremu towarzyszą biegi dzieci na: 400 i 800 m oraz program artystyczny), turniej szachowy, turniej skata. Wpisowe na półmaraton opodatkowano 23% stawką VAT. Czy dotacja na półmaraton i turniej ma również być opodatkowana VAT (jako dopłata do ceny)?

Zwolnienie przedmiotowe instytucji kultury od VAT

• Instytucja kultury zwolniona od VAT nie składa deklaracji podatkowych • Usługi w zakresie sportu i kultury są objęte tym zwolnieniem • Należy jednak liczyć się z ograniczeniami w zakresie zwolnień od VAT