zwolnienie od podatku dochodowego

Użyczenie nieruchomości instytucji kultury a podatek dochodowy i CIT-8

Centrum kultury i biblioteka publiczna nie prowadzą działalności gospodarczej, ale korzystają nieodpłatnie z budynków będących własnością gminy na podstawie umowy użyczenia.
Czy w takiej sytuacji powstaje przychód, który należy wykazać w zeznaniu CIT-8?

Środki otrzymane z umowy z ubezpieczycielem a zwolnienie z CIT

Centrum kultury w ramach umowy prewencyjnej z ubezpieczycielem otrzymało środki na modernizację instalacji elektrycznej budynku będącego własnością gminy. Wydatki te nie są wydatkami na środek trwały. Poza tym, środki z umowy wpłynęły na rachunek instytucji przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków i rozpoczęciem prac modernizacyjnych.
Czy otrzymane środki skorzystają ze zwolnienia od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) lub z innego zwolnienia?

Równowartość poniesionych wydatków a dochód do opodatkowania

Instytucja kultury ponosi wydatki, które nie są jej statutowymi kosztami, ale są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów.
Czy takie koszty (a właściwie równowartość finansujących je przychodów) są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym? W jaki sposób obliczyć dochód?

Tylko faktycznie otrzymane odsetki są przychodem instytucji kultury

Czy instytucja kultury powinna opodatkować otrzymane odsetki od należności:

  • za bieżący rok, np. 2015 r.,
  • zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych, które wpłynęły na konto instytucji kultury w 2015 r.?

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny

Muzeum, które przystąpiło do Karty Dużej Rodziny (KDR), chce wydrukować materiały promujące korzyści z posiadania karty — a co za tym idzie — zachęcające rodziny do odwiedzin muzeum i korzystania ze zniżek, do których uprawnia karta.

  • Czy wydatki na te materiały korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego jako koszty związane z działalnością statutową?

Bilety na siłownię dla aktorów zatrudnionych w instytucji artystycznej

Teatr sfinansował ze środków własnych karnety na siłownię dla aktorów zatrudnionych na umowę o pracę. Zakup tych karnetów ma na celu poprawę ich kondycji fizycznej. Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy aktor powinien charakteryzować się szczególną dbałością o swój wygląd i sprawność fizyczną. Czy można potraktować taki wydatek jako dokształcanie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i skorzystać ze zwolnienia z PIT?