zwolnienie od pracy

Zwolnienie zastępcy dyrektora podczas długiej nieobecności dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Instytucją kieruje pod jego nieobecność zastępca.
Komu podlega zastępca w okresie nieobecności dyrektora?
Czy organizator może zwolnić zastępcę, skoro jego pracodawcą jest instytucja kultury, i to z nią zawarta jest umowa o pracę?
Jeżeli zastępca będzie chciał sam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to do kogo?
Czy dyrektor może w tym czasie przyznać nagrodę dla zastępcy, nie tracąc podczas ewentualnej kontroli ZUS zasiłku chorobowego?

Wolne dni dla pracownika domu kultury — członka komisji wyborczej

Pracownik domu kultury jest członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych. Wystąpił do dyrektora o udzielenie mu 2 dni wolnych od pracy z powodu udziału w szkoleniach dotyczących obowiązków członków komisji wyborczych, które odbywają się w godzinach jego pracy. Pracownik poinformował także, że czwartek i piątek przed wyborami oraz poniedziałek po wyborach (13 i 14 oraz 18 listopada) chce mieć wolne. Czy dyrektor domu kultury musi udzielić mu tych wolnych dni?