zwolnienie od pracy

Zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy

Pracownik domu kultury, który jest sołtysem, uczestniczy w sesjach rady gminy.
Jak usprawiedliwiać jego nieobecność z tego powodu?
Czy pracownik ma taki dzień usprawiedliwiony — płatny czy niepłatny?
Czy w dniach, w których odbywa się sesja, pracownik powinien brać urlop?

Zwolnienie zastępcy dyrektora podczas długiej nieobecności dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Instytucją kieruje pod jego nieobecność zastępca.
Komu podlega zastępca w okresie nieobecności dyrektora?
Czy organizator może zwolnić zastępcę, skoro jego pracodawcą jest instytucja kultury, i to z nią zawarta jest umowa o pracę?
Jeżeli zastępca będzie chciał sam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to do kogo?
Czy dyrektor może w tym czasie przyznać nagrodę dla zastępcy, nie tracąc podczas ewentualnej kontroli ZUS zasiłku chorobowego?

Wolne dni dla pracownika domu kultury — członka komisji wyborczej

Pracownik domu kultury jest członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych. Wystąpił do dyrektora o udzielenie mu 2 dni wolnych od pracy z powodu udziału w szkoleniach dotyczących obowiązków członków komisji wyborczych, które odbywają się w godzinach jego pracy. Pracownik poinformował także, że czwartek i piątek przed wyborami oraz poniedziałek po wyborach (13 i 14 oraz 18 listopada) chce mieć wolne. Czy dyrektor domu kultury musi udzielić mu tych wolnych dni?