zwrot wadium

Zwrot wadium zawsze z odsetkami

Po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego instytucja kultury powinna zwrócić wykonawcy wadium. Rachunek bieżący, na którym jest zdeponowane wadium, jest oprocentowany 0,05% w skali roku. Czy wadium wpłacone przez wykonawcę należy zwrócić razem z odsetkami, które „urosły” na rachunku bankowym według oprocentowania zastosowanego przez bank? Jak policzyć kwotę odsetek, które należy zwrócić wykonawcy?

Zwrot wadium a VAT

Teatr zorganizował przetarg. Od uczestników przetargu wymagaliśmy złożenia wadium. Przetarg wygrał jeden z nich, a reszcie uczestników zwróciliśmy wniesione wadium. Otrzymaliśmy pytanie od jednego z przedsiębiorców biorących udział w przetargu, czy kwotę wadium, jaką mu zwróciliśmy, trzeba opodatkować VAT. Prosimy o pomoc.