Poradnik Instytucji Kultury 04/2011

Spis treści Poradnika Instytucji Kultury nr 4 (maj 2011)

Baśniowa rewia mody u Calineczki

Pod taką nazwą odbył się w dziecięcym oddziale Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej konkurs małych form teatralnych. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować ciekawe stroje postaci z baśni H.Ch. Andersena i zaprezentować je w formie scenek opartych na wykorzystywanym utworze.

I Bitwa o Bemowo

Czy można wykorzystać charakterystyczną, dostępną w okolicy infrastrukturę do zorganizowania ciekawego i widowiskowego wydarzenia odwołującego się do historii danego miejsca? W Bemowskim Ośrodku Kultury pomysłów nie brakuje.

Startuje Akademia Liderów Kultury

Jeszcze tylko do 25 maja trwa rekrutacja uczestników do Akademii Liderów Kultury. Projekt przewiduje udział osób w wieku studenckim i młodych naukowców zainteresowanych sektorem kultury.

Z książkami w plener

Idą ciepłe dni i może warto przenieść bibliotekę z zimnych murów na zieloną trawę? Taki zamysł towarzyszył z pewnością twórcom Biblioteki Plenerowej, którą co roku organizuje Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Poczęstunek dla dzieci w gminnym ośrodku kultury

• W razie szkody w grę wchodzi tylko odpowiedzialność z Kodeksu cywilnego • Finansowo odpowie instytucja kultury • Do udziału w sprawie należy wezwać także sprzedawcę

Własna strona www jako forma promocji instytucji kultury w Internecie

• Własna strona to dobra inwestycja • Zamieszczane na niej informacje powinny zachęcać internautów do współdziałania z instytucją • Warto podkreślić sposoby realizacji celów statutowych

Kiedy i jakie koszty ośrodka kultury korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym

• Działalność kulturalna jest tytułem do zwolnienia w podatku dochodowym. • W kosztach statutowych mieszczą się koszty nieodpłatnych lub odpłatnych działań w zakresie pożytku publicznego. • Koszty poniesione na cele niewymienione w statucie nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

VAT w zamówieniach publicznych

• Wartość szacunkowa zamówienia to wartość bez VAT • Błędna stawka podatku stanowi podstawę odrzucenia oferty • Można zmienić umowę w związku z podwyższeniem stawki VAT

Koszty uzyskania przychodów w działalności twórczej i artystycznej

• Do wynagrodzenia twórców i artystów wykonawców stosuje się koszty w wysokości 50% • Inaczej oblicza się wynagrodzenie, gdy twórcą jest pracownik instytucji kultury • Umowa o pracę musi wyróżniać część wynagrodzenia twórczego

Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne przez Internet

• Można sprzedawać bilety przez Internet dzięki stworzeniu własnej platformy sprzedaży • Instytucje kultury znacznie częściej jednak korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów • Instytucja może podpisać umowę pośrednictwa w sprzedaży albo komisu usług

Zasady gospodarowania funduszami instytucji kultury do zmiany

• W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej • Rząd chce zmienić kluczowy dla finansów instytucji kultury art. 29 • Sposób rozliczania kosztów jest sprzeczny z ustawą o rachunkowości i wymaga zmiany

Stosowanie zasady 5p w księgowości instytucji kultury

• Księgi rachunkowe trzeba prowadzić rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco • Aby osiągnąć ten cel, można zastosować połączenie prakseologii z japońską praktyką 5S • Każda jednostka powinna dostosować ją do swojej specyfiki