Twarze aktorek w Lublinie

Na placu Łokietka w Lublinie w pierwszej połowie czerwca uwagę przyciągały piękne kobiety. Na wystawie pt. „Aktorki Polskiego Filmu — od Poli Negri do Karoliny Gruszki” znalazły się sylwetki 55 polskich aktorek filmowych: od Poli Negri do Karoliny Gruszki; fotografie, biografie i filmografie.

Niepołomice stolicą europejskich ballad

Już po raz 6. na wspaniale odrestaurowanym dziedzińcu zamku Królewskiego w Niepołomicach na kilka dni zagoszczą miłośnicy ballad. Od 2006 r., bo od tego roku odbywa się Europejski Festiwal Ballad w Niepołomicach, zamek gościł już ballady czeskie, rosyjskie, francuskie, angielskie, węgierskie i niemieckie.

Tradycja za unijne pieniądze, czyli Noc Świętojańska w Dzierżąznej

W tym roku na obchody dnia i nocy św. Jana zaplanowano widowisko obrzędowe na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Projekt Noc Świętojańska będzie realizowany przez pracowników GOK przy aktywnym współudziale mieszkańców wsi Dzierżązna.

Last minute na… spektakl

W ostatniej chwili wycofała się duża grupa klientów na przedstawienie? Nie ma już czasu na zapełnienie widowni tradycyjną sprzedażą biletów? Albo istnieje obawa, że w wakacje Twoja widownia będzie świecić pustkami?

Pozapłacowe motywowanie pracowników w instytucjach kultury

• Zbudowanie pozafinansowego systemu motywacji pomaga zdobyć lojalność i zaangażowanie pracowników • Ścieżka kariery to „bezkosztowe” narzędzie motywacyjne • Nie ma jednego skutecznego sposobu motywowania dla wszystkich, ale trzeba unikać sprawdzających się sposobów demotywowania

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową

• Interpretację indywidualną może wydać jeden z 5 dyrektorów izb skarbowych • Wniosek składa się na formularzu ORD-IN za opłatą w wysokości 40 zł za każdy opisany we wniosku stan faktyczny • Zastosowanie się podatnika do interpretacji nie spowoduje dla niego negatywnych skutków

Opodatkowanie wynagrodzeń artystów z zagranicy za występy w Polsce

• Wynagrodzenie artystów za ich publiczne występy na podstawie polskich przepisów jest opodatkowane 20% podatkiem u źródła • Aby określić konsekwencje podatkowe wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego artysty, konieczne jest sprawdzenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania • Jeśli podatek od wynagrodzenia artysty jest należny w Polsce, to obowiązek jego pobrania ciąży na instytucji kultury jako płatniku

Ewidencja księgowa wydatków, które są elementem projektu finansowanego przez UE

• Wydatki ze środków funduszy strukturalnych to nie to samo, co wydatki strukturalne • Szczegółowy opis kont, na których ewidencjonuje się dotację, pozwala uniknąć nieporozumień w trakcie kontroli • Ponoszony wydatek może być kwalifikowany do różnych kodów

Wydatki na dostosowanie budynku instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych

• Sfinansowanie modernizacji dotacją na inwestycje • Ulepszenie zwiększa wartość początkową środka trwałego • Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem strukturalnym

Ewidencja środków trwałych otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie ośrodka kultury

• Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych nie zawsze zwiększa fundusz instytucji kultury • Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych wpływa na ich ewidencję • Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony

Innowacje i eksperymenty w placówkach artystycznych

Publiczne szkoły i placówki artystyczne będą mogły stosować zmienione metody i środki działalności dydaktycznej, które ulepszą funkcjonowanie szkoły i sposób nauczania.

Wyższe opłaty za sprzedawane urządzenia i nośniki do utrwalania utworów

Od 1 lipca producenci i importerzy sprzedający kopiarki i skanery płaskie będą płacić opłatę na rzecz twórców i wydawców w nowej wysokości. Będzie to 3% ceny sprzedaży tego urządzenia.