Nieprzyjemny zapach w bibliotece

Nasza biblioteka zmieniła ostatnio siedzibę na dużo większą, wyremontowaną. Czytelnicy i pracownicy skarżą się na nieprzyjemny zapach farby i kurzu. Czy mamy obowiązek go zlikwidować? Co nam grozi, gdy tego nie zrobimy? Bardzo proszę o odpowiedź.

Okres przechowywania wniosków urlopowych w muzeum

W naszym muzeum okres urlopowy dobiega końca. Urlopów udzieliliśmy na podstawie wniosków urlopowych wypełnionych przez pracowników. Jak długo mamy obowiązek przechowywać takie wnioski po wykorzystanym urlopie?

Ujęcie bieżących wydatków w polityce rachunkowości instytucji kultury

zy w polityce rachunkowości gminnego ośrodka kultury może występować zapis „kierując się zasadą istotności, przyjmuje się uproszczenie, zgodnie z którym faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków i zapłacone w miesiącu wystąpienia operacji są ujmowane zapisem Wn 400 Ma 131″?

Nieodpłatne przekazanie biletów na spektakl

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie bezpłatnych biletów dla różnych instytucji, artystów i dziennikarzy związanych z działalnością kulturalną, które mają na celu propagowanie (promowanie) działalności kulturalnej, a także publikację recenzji dotyczących spektakli?

Obowiązki instytucji kultury, gdy zdarzy się wypadek przy pracy

• Warto zapamiętać kolejne czynności, jakie należy podjąć, gdy pracownik instytucji ulegnie wypadkowi przy pracy • Wynikiem pracy zespołu powypadkowego jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany protokołem powypadkowym • Protokół jest podstawą do ubiegania się pracownika o odszkodowanie z ZUS

Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który dostarczył zwolnienie lekarskie lub nie odbiera naszej korespondencji?

• Usprawiedliwiona nieobecność w pracy chroni pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę, nie chroni go natomiast przed rozwiązaniem tej umowy • Choroba nie chroni pracownika przed zwolnieniem „dyscyplinarnym” • Trzeba pamiętać o skutecznym wręczeniu wypowiedzenia pracownikowi

Sezony artystyczne i plany repertuarowe wg nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

• Nowelizacja przewiduje utworzenie instytucji artystycznych działających w oparciu o sezony artystyczne • Przepisy nowelizujące wprowadzają jednolite określenie sezonu artystycznego • Sezon artystyczny będzie też podstawą powołania dyrektora instytucji artystycznej

Rażąco niska cena w ofercie

• Brak jest określenia poziomu ceny przesądzającego o tym, że jest ona rażąco niska • Wątpliwości co do ceny trzeba wyjaśniać z wykonawcą składającym ofertę • Wyjaśnienia wykonawcy muszą być merytoryczne

Nowe przepisy BHP w instytucji kultury

• Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z instytucji kultury będą oceniać koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny pod kątem jego zgodności z przepisami BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej, nawet gdy organizatorem będzie firma zewnętrzna • Organizator widowiska odpowiada w pełni za miejsce, urządzenia techniczne, środki inscenizacji oraz sprzęt roboczy i ochronny • Osoba wyznaczona przez organizatora widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę to tzw. koordynator

Uliczka Tradycji 2011

Warto czasem przenieść się do dawnych czasów. Wiedzą o tym ci, którzy w drugi weekend września wybrali się w podróż do Radomia lat 20. i 30. wieku XX.

Bajkowanie wcale nie takie proste

Pomysłowy cykl warsztatów dla warszawskich rodziców, dziadków, animatorów, oraz osób pracujących na co dzień z dziećmi (m.in. w przedszkolach i domach kultury).

Słuchowisko czy wystawa

W sześciu europejskich stolicach: Berlinie, Brukseli, Madrycie, Moskwie, Londynie, Kijowie zostanie zaprezentowane nietypowe słuchowisko. To wykonywane na żywo „Wystawy Mówione”.