Czy w bibliotece można umieścić muzykę i filmy

• Biblioteki mogą udostępniać muzykę i filmy, ponieważ mieści się to w pojęciu materiału bibliotecznego • Muzykę i filmy biblioteki udostępniają bezpłatnie, nie płacą też tantiem twórcom • Inne zasady obowiązują biblioteki cyfrowe

Na spektakl na… kanapę

Wyjątkowo praktyczna inicjatywa! Już od pół roku za pośrednictwem łącza internetowego można obejrzeć na żywo spektakle teatralne w czasie rzeczywistym.

Warsztaty filmowe dla seniorów

Wyjątkowa gratka dla łódzkich seniorów. Zwłaszcza, że za oknem coraz krótsze dni i zimno. Propozycja dla osób w wieku 55+, które chcą wkroczyć w tajemniczą krainę filmu, trzymać kamerę i nauczyć się kręcić film, chcą być aktorem lub statystą, które interesuje proces powstawania filmu, lub czują, że mogą napisać scenariusz filmowy.

Pielęgnacja tradycji

O zanikające już formy rękodzieła, szczególnie tego regionalnego, trzeba zadbać z najwyższą starannością. Wiedzą o tym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, który w 2011 r. zrealizował projekt „Od łyka osikowego do kogucika kolorowego — ginące piękno — warsztaty tradycji”.

Gry edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Swój wkład w naukę historii ma również Instytut Pamięci Narodowej (IPN), który wydaje gry edukacyjne. Taką grą jest gra planszowa „303″ dla dwóch osób.

Gra Muzealna „eMeNeS”

Muzeum Narodowe w Szczecinie wie, jak zachęcić zwiedzających do zapoznania się z ofertą muzeum i odwiedzin. W sierpniu br. tym sposobem stało się kreatywne zwiedzanie z Grą Muzealną „eMeNeS”, która adresowana jest do wszystkich, niezależnie od wieku (gra miała cztery edycje: 2, 9, 16 i 23 sierpnia).

Współpraca instytucji kultury z wydziałami promocji

• Zadaniem instytucji kultury jest stworzenie dobrego produktu, a zadaniem wydziału promocji jest jego sprzedaż • Dla powodzenia imprez kulturalnych potrzebna jest bardziej konkretna i ścisła współpraca między instytucjami a wydziałami • Ostatecznym sprawdzianem jest powodzenie, frekwencja i popularność wspólnych przedsięwzięć

Korzyści z przyjęcia praktykantów w instytucji kultury

• Przyjęcie na praktykę daje szansę sprawdzenia przyszłych pracowników i wydłuża czas próby • Instytucja kultury może przyjmować osoby z ogłoszenia lub przyjmować tych, którzy sami się zgłoszą • O przyjęciu na praktykę decyduje ukończone gimnazjum i wiek nieprzekraczający 30 lat

Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu w instytucji kultury

• Amortyzacji podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne spełniające określone przepisami warunki • Nie wszystkie składniki majątku można amortyzować • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od prawidłowo ustalonej wartości początkowej

Świadczenia na rzecz pracowników a rozliczenie VAT

• Przy świadczeniach instytucji kultury jako pracodawcy na rzecz pracowników należy rozróżnić świadczenia odpłatne i nieodpłatne • Od 1 kwietnia 2011 r. liczy się to, czy podatnik (pracodawca) miał prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu towarów nieodpłatnie przekazanych pracownikom • Dostawy towarów i świadczenia usług nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej

Dotacje w ustawie o działalności kulturalnej po zmianach

• Z ustawy o działalności kulturalnej zniknie dotacja roczna, a zastąpią ją środki finansowe w formie dotacji. • Instytucje kultury otrzymają dotacje podmiotowe na bieżącą działalność i remonty oraz celowe na inwestycje i realizację programów • Wyraźnie rozróżniono źródła finansowania remontów i inwestycji

Jak wykazać omyłkowe transakcje w sprawozdaniu Rb-N

• Instytucje kultury sporządzają sprawozdania Rb-N • Należności w sprawozdaniu Rb-N należy wykazać według ich wartości nominalnej • Płatności omyłkowe należy ująć w sprawozdaniu