Zanim spadnie pierwszy śnieg

• Instytucja kultury ma obowiązek odśnieżania chodników położonych w pasie drogi publicznej • Jeśli instytucja zatrudnia lub wyznacza pracownika do odśnieżania, ma obowiązek wyposażyć go w niezbędne narzędzia, strój oraz zapewnić mu ciepłe posiłki i napoje • Jako właściciel lub zarządca nieruchomości instytucja odpowie tylko za wypadki, które powstały z jej winy

Prawa autorskie do prac wykonanych przez wychowanków domu kultury

• Prawa autorskie do prac wykonanych samodzielnie przez wychowanków należą do nich samych • Przy tworzeniu wspólnych prac ważne jest, na ile wkład uczestników jest twórczy i jaki jest wpływ animatora na prace — tylko przy twórczym wkładzie można mówić o współtwórczości • Zdaniem ministerstwa praca nauczycieli czy animatorów nie zawsze ma charakter współtwórczości

Cyrk Rodzinny w Krakowie

Jak karnawał, to dużo zabawy i śmiechu. Nie może więc zabraknąć cyrku. Z takiego założenia wyszło krakowskie Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i przygotowało rodzinne warsztaty cyrkowe.

Wolontariat w Teatrze Starym

Ciekawy sposób na pozyskanie nowych pracowników. W związku z rozpoczęciem działalności oraz organizacją uroczystości inauguracyjnych w marcu 2012 r. Teatr Stary w Lublinie ogłosił nabór wolontariuszy.

Terra Incognita – odkryj Ostrów Tumski!

W 2012 r. Poznań stawia na Ostrów Tumski. Na cały rok zorganizowano cykl atrakcji, który przybliży burzliwe dzieje Ostrowa Tumskiego. Oprócz artykułów i reportaży radiowych, przygotowano prelekcje i wycieczki.

Plac Konstytucji rodem z Amsterdamu

Na kilka dni przestrzeń galerii Witryna na warszawskim Placu Konstytucji przekształciła się w scenę zapożyczoną z okien wystawowych amsterdamskiej Dzielnicy Czerwonych Latarni.

Wystawianie literatury także dla niewidomych i niedowidzących

We Wrocławiu odbył się festiwal czytania po ciemku. Cykl spotkań pt. „Czytanie w ciemnościach” to pięć multimedialnych słuchowisk prezentowanych w całkowitych ciemnościach.

Jak zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch organizacji?

• Okres przed i po połączeniu instytucji kultury ma swoje specyficzne zagrożenia • Dobra komunikacja sposobem na integrację zespołów • Pozytywne skutki dobrze przeprowadzonego połączenia pojawią się z upływem czasu

Jak dobrze układać relacje instytucji kultury z mediami

• Instytucje kultury powinny docenić szerokie możliwości, jakie daje przekaz medialny • Należy współpracować z dziennikarzami przy tworzeniu relacji z imprez kulturalnych • Obiektywizm i rzetelność dziennikarzy to nie wszystko – potrzebny jest jeszcze profesjonalizm pracowników instytucji kultury

Odliczenie VAT od zakupu usług cateringowych w instytucjach kultury

• Usługi cateringowe nie zostały zdefiniowane na gruncie przepisów podatkowych • VAT naliczony od usług cateringowych podlega odliczeniu, o ile służy wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej oraz czynnościom dającym prawo do odliczenia • Usługi cateringowe w zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Przychody i koszty instytucji kultury w zeznaniu CIT-8

• Przychody wolne od podatku należy wykazać w części B.1 załącznika CIT-8/O, a następnie przenieść do części E.1, poz. 40 formularza CIT-8 • W części D.1 CIT-8 wykazuje się całość osiągniętych przez instytucję przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP • Koszty wykazuje się w części D.2 formularza CIT-8

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury

• Prawidłowa klasyfikacja wydatków strukturalnych umożliwia bezbłędne sporządzenie sprawozdania Rb-WS • Obszar VII Kultura jest kluczowy dla instytucji kultury, ale mogą one klasyfikować wydatki również do kodów z innych obszarów • Ewidencję wydatków strukturalnych można prowadzić jako wydzieloną analitykę do kont bilansowych lub ewidencjonować je na koncie pozabilansowym