Dyżury w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Za czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy albo innym miejscu wyznaczonym przez instytucję poza domem pracownika należy mu się czas wolny • Jeżeli w związku z pełnieniem dyżuru pracownik podejmie pracę, to za czas faktycznie przepracowany należy mu się rekompensata za godziny nadliczbowe • W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym należy ustalić liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Na co uważać przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej 14 000 euro?

• Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pozostają w dalszym ciągu zamówieniami publicznymi • Nie stosuje się jednak do nich przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, choć można się nimi posiłkować • Aby zapewnić przejrzystość, warto opracować w instytucji regulamin udzielania zamówień publicznych

„Pastelowe warsztaty” i „Na szkle malowane” w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem

Od września Miejska Galeria Sztuki Zakopanem zaprasza na bezpłatne warsztaty rysunkowe i malarskie. Poprowadzą je — jak pisze organizator — znani zakopiańscy artyści.

Warsztaty budowy i animacji lalki oraz żywego planu

Organizator — Dział Teatru i Tańca Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie — zaprasza instruktorów placówek kultury i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na trzymiesięczne „Warsztaty budowy i animacji lalki oraz żywego planu”.

Artloop = Kurort

W dniach 6 – 9 września 2012 r. w Sopocie odbędzie się festiwal artystyczny — Artloop.

Festiwal „Solidarity of Arts” w Gdańsku

Czwarty Festiwal Solidarity of Arts w Gdańsku rozpoczął się 8 sierpnia i potrwa do 2 września. Organizują go Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Filharmonia Bałtycka, Europejskie Centrum Solidarności oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak działalność instytucji kultury wpływa na zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

• Zadaniem instytucji kultury jest przekazywanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego regionu całej społeczności lokalnej • Instytucje kultury powinny prowadzić szeroką działalność informacyjną o działaniach i wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz o jego bogactwie kulturowym • Warto zaangażować przedsiębiorców do działań wspierających promocję lokalnych walorów kulturowych, a organizatora do współpracy przy realizacji planowanych przedsięwzięć

Marketing w instytucjach kultury

• Poznanie upodobań klientów pomoże dopasować ofertę instytucji kultury • Warto zastanowić się nad dostępnością instytucji, np. godzinach otwarcia oraz punktach dystrybucji biletów • Promocja instytucji kultury powinna być dobrze dopasowana do oferowanych przez nią usług i trafiać do odbiorców, stosowanie utartych już rozwiązań może okazać się nieskuteczne

Zwolnienia od podatku dochodowego w instytucjach kultury

• Instytucje kultury jako organizacje statutowe prowadzące działalność kulturalną korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego • Jednym z najważniejszych warunków zwolnienia od podatku jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele statutowe objęte zwolnieniem • Organy podatkowe wskazują też inne możliwości skorzystania ze zwolnienia

Dowody księgowe w instytucjach kultury

• Nie każdy dokument jest dowodem księgowym • Instrukcja obiegu dokumentów powinna zawierać wykaz dokumentów uznawanych za dowody księgowe i stosowanych w instytucji kultury • Nie zawsze można poprawić błąd na dowodzie księgowym

Wykaz instytucji kultury, w których kandydatów na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu

18 sierpnia 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się w drodze konkursu (Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. poz. 889).

Nowe wzory dokumentów w sprawie chorób zawodowych i ich skutków

1 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 14 czerwca 2012 r. poz. 663).