Poradnik Instytucji Kultury 01/2015

Daj się zaskoczyć w przestrzeni miejskiej

Pod koniec ubiegłego roku Orkiestra Sinfonietta Cracovia świętowała 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowała cykl 20 koncertów-niespodzianek z cyklu Daj się zaskoczyć, które można było usłyszeć w przestrzeni miejskiej.

Świet(l)ne historie

Zamek Cieszyn to instytucja kultury działająca na styku biznesu i kultury; to ośrodek badań nad kulturą materialną i wzornictwem. Instytucja promuje wzornictwo w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, od przedsiębiorczości po sektor usług publicznych.

Muzeum Transportu w Dreźnie

Muzeum Transportu mieści się niemal w samym centrum Drezna w Johanneum — ogromnym, renesansowym budynku, w którym jeszcze 400 lat temu parkowały powozy i konie elektora saksońskiego.

Dyrektor samorządowej instytucji kultury prezesem stowarzyszenia lub fundacji

• Dyrektor instytucji kultury może być prezesem stowarzyszenia lub fundacji, ale pod warunkiem, że organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej • Decydując się na członkostwo we władzach organizacji, warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekty prawne • Oddanie przywództwa w organizacji komuś innemu może przynieść większe korzyści

Wypalenie zawodowe — czym jest, jak się objawia i jak mu zapobiegać?

• Jeśli w zachowaniu pracowników zaczynają pojawiać się objawy zniechęcenia, apatii czy przemęczenia, warto reagować od razu • W instytucjach kultury łatwiej niż w innych miejscach pracy o wypalenie zawodowe, ale też i łatwiej jest to wypalenie zwalczyć • Najczęściej wypalenie zawodowe dotyka perfekcjonistów, pesymistów, a także osoby mające dużą potrzebę kontroli

Questing i grywalizacja — nowe narzędzia animacji społeczności lokalnych

• Odbiorcy oczekują od instytucji kultury nowych, angażujących metod i narzędzi animacji • Wrodzona skłonność do rywalizacji sprawia, że odbiorcy kultury, bez względu na wiek, chętnie sięgają do gier i questów • Questing i grywalizacja to nie tylko ciekawe narzędzia animacji lokalnej społeczności, ale również sposób na promocję kultury regionu

Składanie oświadczenia PIT-2

Dom kultury zatrudnia na umowę o pracę pracownika, który jest już zatrudniony u innego pracodawcy. Pracownik ten złożył już temu pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego płatnik potrąca zaliczki na podatek pomniejszone o kwotę wolną od podatku. Czy w takiej sytuacji powinien także złożyć takie oświadczenie drugiemu pracodawcy? Czy przewidziano konkretny termin złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2?

Oświadczenie PIT-12 składa się przed 10 stycznia następnego roku

Wielu pracowników filharmonii do tej pory wyrażało wolę, aby rozliczyć ich z podatku za poprzedni rok w zeznaniu PIT-40. W tym celu muszą złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia następnego roku. W poprzednich latach zdarzało się, że pracownicy nie pamiętali o tym terminie. Co ma zrobić główny księgowy filharmonii, jeśli pracownik złoży PIT-12 po 10 stycznia? Czy wyklucza to możliwość sporządzenia PIT-40?

Od 2015 r. rejestracja sprzedaży płyt DC i DVD na kasie fiskalnej obowiązkowa

Od 1 stycznia 2015 r. sprzedaż niezapisanych płyt CD i DVD podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Biblioteka posiada 20 filii, w których świadczy usługi ksero, a w niektórych filiach dodatkowo sprzedaje niezapisane płyty CD i DVD. Czy w każdej filii należy zainstalować kasę fiskalną?

Odliczenie VAT naliczonego od wydatków na towary i usługi przekazywane nieodpłatnie

Ośrodek kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Ośrodek udostępnia bezpłatnie pomieszczenia dla szkół, przedszkoli i innych instytucji. Ośrodek rozdaje też bezpłatnie gazety, a od wydatków związanych z jej wydrukiem nie odlicza VAT.
Czy należy opodatkować nieodpłatne udostępnienie powierzchni i rozdawnictwo gazety?

Warsztaty dla instruktorów — usługa kulturalna czy edukacyjna?

Samorządowa instytucja kultury organizuje jednodniowe warsztaty folklorystyczne, teatralne kierowane do instruktorów oraz animatorów kultury. Czy jest to usługa kulturalna czy edukacyjna?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.