Poradnik Instytucji Kultury 01/2016

Nagroda roczna dla głównego księgowego

Pytania dotyczą wpłaty nagrody rocznej dla głównego księgowego.
Czy można wypłacić nagrodę za pierwsze półrocze (z niewykorzystanego limitu podwyżek) głównemu księgowemu, a jeśli tak, to jak to ująć w regulaminie wynagradzania kadry zarządzającej?
Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę roczną w ciągu roku, która będzie płacona w transzach, z zachowaniem zasady nieprzekraczania 3-krotności wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?

Przedstawiciel załogi w domu kultury — jakie sprawy z nim konsultować?

Ze względu na to, że w domu kultury nie ma organizacji związkowej, należy wyłonić przedstawiciela załogi.
Które regulaminy domu kultury i jakie sprawy ma obowiązek konsultować z nim dyrektor?

Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury

  • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia z tytułu umów-zlecenia
  • Dopiero gdy podstawa wymiaru składek przekroczy 1850 zł, umowa-zlecenie jest zwolniona od obowiązkowych składek na ZUS
  • Umowy-zlecenia nadal są obciążone składkami na ubezpieczenie zdrowotne

Wewnętrzne zarządzenie burmistrza nie dotyczy pracowników instytucji kultury

Burmistrz wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Wykonanie tego zarządzenia zlecił miejskiemu ośrodkowi kultury, sportu i rekreacji.
Czy jest to postępowanie prawidłowe?

Realizacja umowy niepodpisanej przez dyrektora instytucji kultury jest niemożliwa

Jednej z umów za zakup sprzętu dla instytucji kultury nie podpisał jej dyrektor, lecz wójt i skarbnik gminy.
Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt będący przedmiotem takiej umowy?

Instytucja bez dyrektora

Dotychczasowy dyrektor instytucji kultury, która składa się z domu kultury i bibliotek, odszedł na emeryturę w połowie 2015 r. Do tej pory organizator nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora i nikomu nie powierzył pełnienia tych obowiązków. Instytucją kieruje zastępca dyrektora, który, zgodnie z zapisem w statucie instytucji, jest kierownikiem do spraw bibliotek.
Jak długo może trwać taka sytuacja?
Czy brak działań ze strony organizatora jest zgodny z prawem?

Korzystanie z utworów przez instytucje kultury po zmianach

  • Wyznaczona organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może wypłacić wynagrodzenie za użyczanie utworów przez biblioteki publiczne
  • Biblioteki, muzea i niektóre instytucje kultury mogą zwielokrotniać utwory osierocone oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  • Instytucje kultury mają także prawo zwielokrotniania oraz udostępnienia publicznego znajdujących się w ich zbiorach utworów niedostępnych w obrocie handlowym

#startdrawing

Na fasadzie Rijksmuseum w Amsterdamie wywieszony został ogromny transparent z przekreślonym piktogramem aparatu. To część kampanii pod hasłem Start Drawing (Zacznij rysować), która zachęca odwiedzających do zatrzymania się i oglądania oraz szkicowania dzieł, zamiast ich pośpiesznego „zaliczania”, poprzez wykonanie fotografii.

Debiut

Podczas ferii młodzież nie powinna się nudzić, ale nie powinna też uczestniczyć w zajęciach przypominających lekcje. Przecież poprzez zabawę ma szanse nie tylko czegoś się nauczyć, ale i lepiej poznać swoje miasto. Wychodząc z tego założenia, zespół Oddziału Teatralnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa postanowił przygotować działania, które zaciekawią młodzież i przybliżą jej tematykę wystawy poświęconej jednemu z dyrektorów Teatru Miejskiego Tadeuszowi Pawlikowskiemu.

Kody pamięci

Jeszcze do końca stycznia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można oglądać wystawę prezentującą ikonografię Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.

Za kulisami

Teatr to nie tylko spektakle, ale także wytężona, twórcza praca wielu osób, które czuwają nad przebiegiem spektaklu — są odpowiedzialne za światło, multimedia i dźwięk, przygotowują dekoracje, rekwizyty, kostiumy, charakteryzacje, peruki…

Pierwsze 90 dni na nowym stanowisku — jak dobrze wystartować?

  • Skoncentrowanie się na przyszłości daje większe szanse na realną ocenę bieżącej sytuacji
  • W nowym środowisku warto jest znaleźć mentora
  • Rzucanie słów na wiatr źle świadczy o nowo zatrudnionej osobie