Poradnik Instytucji Kultury 01/2017

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego.
Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin?

Uznaniowa premia w zamian za wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach to złamanie przepisów prawa pracy

Instytucja kultury planuje wprowadzić w regulaminie wynagradzania następujący zapis, zgodnie z którym za dni przepracowane w czasie wolnym, w tym w niedzielę i święta, pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w formie premii uznaniowej uzależnionej od wkładu pracy. W takim przypadku instytucja wykluczy wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz nie udzieli dnia wolnego za przepracowane dni.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Reprezentacja związkowa w instytucji kultury

W powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej pracuje jedna osoba, która należy do międzyzakładowego związku zawodowego, skupiającego pracowników bibliotek publicznych z województwa. Podczas prac nad zmianami w regulaminie pracy biblioteki dotyczących ewidencji wyjść służbowych, pracownik wskazał dyrektorowi konieczność uzgodnienia tej kwestii ze związkiem zawodowym, którego jest członkiem i reprezentantem. Biblioteka zatrudnia 18 osób, w tym jedna należy do związku zawodowego, co — zdaniem dyrektora biblioteki — nie spełnia kryterium reprezentatywności (z przeliczenia wychodzi 0,055%, a to jest mniejsze od wymaganych 7%).
Czy w takim przypadku dyrektor biblioteki musi konsultować zmiany w regulaminie pracy ze związkiem zawodowym, którego pracownik jest reprezentantem?
Czy ten pracownik jako członek związku zawodowego może korzystać z prawa do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, jeśli bierze udział w zebraniach związkowych?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

  • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin
  • Nie można łączyć równoważnego systemu czasu pracy z systemem przerywanym
  • Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

Organy doradcze w instytucji kultury

W art. 13 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) określono, co powinien regulować statut instytucji kultury. Wskazano tam m.in., że statut powinien określać organy zarządzające i doradcze instytucji kultury oraz sposób ich powoływania.
Czy tworzenie organów doradczych jest obowiązkowe dla każdej instytucji?
Jaką formę mogą one przybierać i czy mogą żądać od dyrektora instytucji kultury sprawozdań i innych dokumentów?
Czy w takim organie może zasiadać pracownik instytucji?

Umowa na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników biblioteki — czy na pewno w trybie zamówień publicznych?

Biblioteka chce podpisać umowę na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, ich współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci. Instytucja wynajęła brokera ubezpieczeniowego do sprawdzenia polisy — po analizie okazało się, że polisa jest korzystna dla biblioteki. Składka na ubezpieczenie finansowana zostanie w 100% z wynagrodzenia netto pracownika; nie jest więc dofinansowana ze środków publicznych. Suma wszystkich składek rocznych (liczba ubezpieczonych × kwota składki za miesiąc × 12 miesięcy) przekracza równowartość 30 tysięcy euro.
Czy w takim przypadku dyrektor biblioteki powinien ogłosić przetarg nieograniczony?

Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło — na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowego

  • Umowa-zlecenie to umowa starannego działania a umowa o dzieło — to umowa rezultatu
  • Najwięcej wątpliwości budzą umowy zawierane z instruktorami, artystami, ale problemy mogą powstać także przy umowach z ekipami budowlanymi czy umowami na sprzątanie instytucji kultury
  • W razie sporu zawsze brany jest pod uwagę zgodny zamiar stron umowy, a nie jej nazwa

Niemapa

Może i zima nie sprzyja spacerom, ale nawet o tej porze roku trzeba się czasem „ruszyć”. Do odkrywania swojego miasta czy okolicy może zachęć Niemapa — wyjątkowo zaprojektowany przewodnik po mieście, który opisuje ciekawe i nieznane miejsca, a poprzez piękne ilustracje i kreatywne zadania zachęca do wyjścia na rodzinny spacer.

Karta upominkowa do teatru?

Choć czas świąt i wręczania prezentów już za nami, Nowy Rok niesie ze sobą niejedną rocznicę czy okazję do wręczenia wyjątkowego upominku. Popularne karty upominkowe kojarzą się raczej z butikami, salonami piękności, czasem księgarniami. Zapewne nikomu nie przyszło na myśl, żeby szukać karty podarunkowej do teatru. A właściwie — dlaczego nie?

Muzealny think-tank

Muzeum POLIN po raz kolejny zaprasza muzealników z całej Polski do udziału w spotkaniach Muzealnego think-tanku. Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa.

MultiCentrum

MultiCentrum jest filią multimedialną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, które ma na celu naukę przez zabawę i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Oferta placówki skierowana jest do dwóch grup docelowych: grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły, świetlice) oraz uczestników indywidualnych, a także dla różnych grup wiekowych i zawodowych.