Poradnik Instytucji Kultury 01/2019

Supermarket ze sztuką

Jeszcze do końca stycznia w Wiedniu trwa dwunasta edycja Supermarketu ze sztuką. Otwierany co roku kiermasz to miejsce, w którym młodzi i renomowani artyści wystawiają swoje dzieła na sprzedaż.

Muzealna maskotka

Z początkiem nowego sezonu 2018/19 Muzeum Miasta Łodzi zyskało nowego „pracownika” — muzealną maskotkę, przedstawiającą pawia. Maskotka — pacynka, animowana przez pracowników Działu Upowszechniania i Edukacji, oprowadza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży oraz wycieczki szkolne, przybliża historię Pałacu Poznańskiego, a także Łodzi.

Teatr otwarty

Od 2013 r. Teatr Polski w Bielsku-Białej ma w swoim repertuarze spektakle dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Zjawisko fake news. Jak instytucja kultury może skutecznie bronić się przed kłamstwem w Internecie?

  • Ofiarą fake newsa mogą paść nie tylko politycy czy celebryci, ale także instytucja kultury, jej kierownictwo czy też najbardziej reprezentacyjna osoba z zespołu
  • Wykrycie fałszywej informacji, działanie i szybkie reagowanie przedstawi instytucję jako wiarygodną markę
  • Instytucja może też wystąpić przeciwko autorowi wiadomości na drogę cywilnoprawną

Pięć strategii zarządzania czasem w pracy, aby jak najlepiej wykorzystać rok 2019

  • Nowe wyzwania oznaczają, że czasu będzie jeszcze mniej — zobaczmy, jak nim mądrze zarządzić
  • Kluczem jest szeregowanie zadań według ich wagi i pilności
  • Pomocne może się okazać dokładne planowanie zadań do wykonania na każdy dzień

Prowadzenie ewidencji sprzedaży, gdy instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT

Instytucja kultury korzysta z podmiotowego zwolnienia od VAT ze względu na nieosiąganie limitu 200 00 zł obrotu, sprzedaje bilety wstępu na widowisko artystyczne. Instytucja nie posiada kasy fiskalnej.
Czy należy naliczyć VAT od sprzedanych biletów wstępu na widowisko artystyczne?

Umowa-zlecenie zawarta na rok z wynagrodzeniem poniżej 200 zł miesięcznie

Instytucja kultury zawarła umowę-zlecenie na 12 miesięcy z osobą podlegającą tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z umowy wynika, że zleceniobiorca zrealizuje to zlecenie przez 5 godzin miesięcznie, a jego wynagrodzenie wyniesie 150 zł brutto miesięcznie.
Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia?
Czy na koniec roku należy wystawić PIT-11, czy co miesiąc odprowadzać podatek ryczałtowy i sporządzić PIT-8AR do urzędu skarbowego?

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

  • Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania używania samochodów osobowych w działalności
  • O wyborze rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych instytucje powiadomią fiskusa w zeznaniu CIT-8
  • Informację PIT-11 za 2018 r. instytucje kultury muszą złożyć urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2019 r.

Dotacja celowa na zakup muzealiów

Muzeum otrzymało dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup muzealiów.
Czy wpływ takiej dotacji należy zaksięgować bezpośrednio w przychody, czy na fundusz instytucji kultury?

Kredyt i amortyzacja w planie finansowym

Pytania dotyczą planu finansowego.
Gdzie w planie finansowym instytucja powinna umieścić planowane zaciągnięcie kredytu bankowego? Nie jest on przychodem, a bez niego budżet się nie zamknie.
Czy w planie finansowym, w którym amortyzacja wynosi 180 000 zł, a jej pokrycie tylko 30 000 zł, można zaplanować stratę w wysokości 150 000 zł?

Zakup książek do dalszej odsprzedaży

Instytucja kultury na spotkanie autorskie otrzymała od wydawnictwa 17 egzemplarzy książek na łączną kwotę 800 zł celem dalszej odsprzedaży. Czasem wydawnictwo wystawia od razu fakturę na książki, a czasem instytucja otrzymuje książki na podstawie zamówienia. Podczas spotkania sprzedano 7 egzemplarzy na kwotę 480 zł, a pozostałe egzemplarze odesłano, zgodnie z umową, do wydawnictwa. Od kwoty sprzedanych książek instytucji kultury należy się dodatkowo 15% prowizji — kwotę tę instytucja może odjąć od kwoty do zapłaty bądź też pozostawić sobie książki o takiej wartości.
Jak należy zaksięgować na kontach zakup, sprzedaż i zwrot książek?

Przekazanie liderowi projektu środków pieniężnych z dotacji celowej — wkład własny do termomodernizacji

Instytucja kultury chce przekazać otrzymaną od organizatora dotację celową na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych innej instytucji kultury, która jest liderem w projekcie o dofinansowanie termomodernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Czy jest to możliwe i jak to należy ująć w planie finansowym obydwu instytucji?