Poradnik Instytucji Kultury 02/2014

Migrujące ulice Muranowa

Centrum Kultury Jidysz, Fundacja Shalom i Stacja Muranów (stowarzyszenie prowadzące na Muranowie kawiarnię i przestrzeń do realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych) w ramach projektu Muranowskie Tropy zorganizowali cykl warsztatów fotograficznych.

Bibliobox

To ukłon bibliotek w stronę zapracowanych czytelników. Bibliobox to specjalna skrzynka, ustawiona przed budynkiem biblioteki. Urządzenie umożliwia zwracanie książek poza godzinami jej otwarcia, a także w weekendy i święta.

Szklane dziedzictwo

W znanym z hutnictwa szkła Krośnie stworzono niezwykłe miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła. W zamyśle twórców miejsce to ma z jednej strony promować dziedzictwo regionu, a z drugiej stanowić oryginalną atrakcję turystyczną.

Delegowanie zadań — jak mieć więcej czasu i bardziej zmotywowanych pracowników?

• Delegowanie zadań daje kadrze zarządzającej więcej czasu i możliwości skupienia się na innych sprawach • Wbrew pozorom delegowanie zadań nie jest łatwe: rodzi obawę o ich poprawne lub terminowe wykonanie • Okazane pracownikom zaufanie motywuje ich do pracy

Jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej?

• Sytuacja kryzysowa w instytucji kultury wcześniej czy później się pojawi • Kryzysu nie należy się bać — można przekuć go w cenną lekcję, która pozytywnie wpłynie na rozwój instytucji • W trudnych sytuacjach emocje są bardzo złym doradcą

Interdyscyplinarność w kulturze — czym jest i jak ją wykorzystać w działalności domu kultury?

• Zmiany w otoczeniu domów kultury wymagają sięgnięcia po nowe formy uczestnictwa w kulturze • Nowoczesny dom kultury to w dużej mierze laboratorium kultury, w którym nie tylko kultury i sztuki się uczy, ale przede wszystkim się ją tworzy • Interdyscyplinarne projekty kulturalne to coś więcej niż wykorzystanie nowych mediów, to przede wszystkim narzędzie pobudzania kreatywności zarówno w odbiorze, jak i w tworzeniu kultury

Ujęcie biletów obcych na kasie fiskalnej

Pytanie dotyczy sprzedaży biletów obcych w instytucji kultury. Czy na kasie rejestrującej własnej należy ewidencjonować sprzedaż biletów obcych w kwocie brutto pod literą np. E, czy też ze stawką 8% pod następną wolną literą i o kodzie np. PLU oraz z nazwą towaru «bilety obce». Zdaniem pracowników urzędu skarbowego czytelników najlepiej wprowadzić stawkę «zero techniczne» z literą E. Dalszą formę rozliczenia z przekazującym do sprzedaży bilety podmiotem instytucja ma określoną. Jak należy więc postąpić?

Nagroda w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Instytucja kultury organizuje „Konkurs kolęd”. Gmina przydzieliła na ten konkurs 2000 zł. Nagrodą główną jest telewizor o wartości 900 zł. Jakie dokumenty należy sporządzić, aby odprowadzić podatek od kwoty 140 zł (tj. nadwyżki ponad limit 760 zł) i w jakiej wysokości? Kto pokrywa kwotę podatku: zdobywca nagrody czy organizator konkursu? Jakie dane powinien podać zdobywca nagrody, który nie jest pracownikiem instytucji?

Zwolnienie od akcyzy na gaz opałowy w instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury powinna płacić podatek akcyzowy od dostarczanego paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych, czy też jest z niego zwolniona?

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego

Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

  • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
  • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Inwentaryzacja użyczonych przez organizatora składników majątku

W strukturach samorządowego ośrodka kultury znajduje się 8 gminnych obiektów, które zostały mu przekazane wraz z wyposażeniem w zarządzanie na podstawie umów użyczenia (poszczególne obiekty remontowane były z wykorzystaniem środków europejskich, nie można więc przenieść prawa własności). Wyposażenie oraz obiekty podlegają inwentaryzacji oraz weryfikacji stanu przez pracowników urzędu miejskiego reprezentujących gminę jako właściciela. Czy w związku z faktem, iż ośrodek kultury jest ich faktycznym użytkownikiem, powinien również przeprowadzać ich inwentaryzację i ujmować je w spisie z natury? Jeśli tak, w jaki sposób należy to zrobić?