Poradnik Instytucji Kultury 02/2018

Goście! Goście!

Teatr Współczesny w Szczecinie w ubiegłym miesiącu rozpoczął projekt Goście! Goście!, który ma na celu nie tylko swoistą integrację, ale także i poznanie przebywających w mieście obcokrajowców.

Wystawa figur stalowych

Galeria Figur Stalowych postała przy złomowisku Skup złomu przy czołgu w Pruszkowie. To tam Mariusz Olejnik — pomysłodawca Galerii — wykonał pierwszą rzeźbę. Kolejne koncepcje i inspiracje, zrodzone ze wspomnień, marzeń, podpowiadali mu sami zwiedzający.

Wolontariusze opowiadają

Zamek Królewski w Warszawie co roku poszukuje wolontariuszy. Na rok 2018 przygotowano interesujący projekt Opowiadam skierowany do wolontariuszy, którzy chcą poznać historię Zamku i dzielić się nią z odwiedzającymi.

Program poleceń pracowniczych — czy warto i jak go wprowadzić w instytucji kultury?

  • Rekrutacja nowych pracowników jest wyzwaniem, w którym mogą pomóc… obecni pracownicy
  • System poleceń pracowniczych to program, w którym pracownicy instytucji mogą polecać do pracy swoich znajomych i być za to nagradzani
  • Jest to rozwiązanie dość nowatorskie, ale konieczne na dzisiejszym rynku pracy

Wolontariat w kulturze — projekty, pomysły, podpowiedzi

  • Wolontariusze są dla instytucji kultury szansą, a wolontariat jest elementem, który sprawia, że instytucja kultury się rozwija
  • Wolontariusze to nie tzw. tania siła robocza, lecz przede wszystkim wartościowi, pełni energii i posiadający różnorodne doświadczenia ludzie, którzy chcą zrobić coś pożytecznego w sektorze kultury
  • Wolontariat to szansa na rozwijanie społecznego oblicza instytucji kultury

Nabycie modułów scenicznych z Niemiec

Dom kultury otrzymał dotację inwestycyjną na zakup wyposażenia scenicznego, z której zakupił moduły sceniczne od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Niemczech.
Czy ten zakup należy zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT)?

Przychód pracownika z tytułu wygranej w konkursie

Gminna biblioteka publiczna ogłosiła konkurs otwarty na rzeźbę i malarstwo na szkle. Wzięło w nim udział kilkunastu twórców z całej Polski. Jednym z laureatów konkursu została również osoba zatrudniona w bibliotece na podstawie umowy o pracę. Nagroda wyniosła 500 zł.
Czy taką nagrodę należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika?
Czy twórcę rzeźby można traktować jak każdego innego uczestnika konkursu?

Zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych ze względu na obroty

Instytucja kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, korzystała do końca 2017 r. ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej z powodu nieprzekroczenia limitów.
Czy od 1 stycznia 2018 r. powinna obligatoryjnie stosować kasy fiskalne?

Obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od 1 stycznia 2018 r.

  • Instytucja kultury, która wydatkowała część dochodu na cele nieobjęte zwolnieniem przedmiotowym, musi zapłacić podatek dochodowy
  • Podatek opłaca się w trakcie roku podatkowego w formie miesięcznych albo kwartalnych zaliczek
  • Od 1 stycznia 2018 r. nie ma obowiązku opłacania zaliczek do wysokości podatku należnego nieprzekraczającej od początku roku 1000 zł

Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły

Ośrodek pobiera opłaty za prowadzone zajęcia, które są księgowane na koncie 750 „Przychody finansowe”.
Jak należy zaksięgować zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu braku uczestników?

Nieodpłatne otrzymanie instrumentów dla orkiestry od organizatora

Urząd gminy pozyskał dla orkiestry działającej w instytucji kultury środki zewnętrzne na zakup instrumentów dętych na kwotę 15 000 zł. Następnie urząd w listopadzie 2017 r. przekazał protokołem nieodpłatnie i bezzwrotnie te instrumenty instytucji kultury jako środki trwałe w jednej pozycji na dokumencie PT — Przyjęcie Towaru. Instrumentów jest 6, a tylko jeden ma wartość przekraczającą 3500 zł.
Czy można było w 2017 r. przyjąć 5 instrumentów jako pozostałe środki trwałe i jednorazowo je umorzyć, a jeden uznać za środek trwały i zaksięgować na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i co miesiąc naliczać amortyzację?

Ewidencja wydawania czasopisma

Instytucja kultury wydaje magazyn społeczno-kulturalny w nakładzie 500 egzemplarzy raz na kwartał. Część nakładu przekazywana jest do sprzedaży sklepom na terenie gminy. Pozostała część nakładu jest w dyspozycji dyrektora, z czego część przekazywana jest na promocję, a pozostała część — do archiwum. Ze sklepami, które sprzedają czasopismo, instytucja zawarła umowy, z których wynika, że po zakończeniu kwartału następuje rozliczenie i na tej podstawie instytucja wystawia rachunki za faktycznie sprzedane egzemplarze. Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Jak prawidłowo zaksięgować i rozliczać wydawane czasopismo?