Poradnik Instytucji Kultury 03/2014

Praca w bibliotece w sobotę

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00, a w sobotę od 08:00 do 13:00. Czy za pracę w sobotę przysługuje jej wolne i w jakim wymiarze? Czy za pracę w sobotę należy jej się pełne 8 godzin wolnego, mimo iż świadczy pracę tylko przez 5 godzin?

Dwie umowy pracownika: na czas nieokreślony i na zastępstwo

Dom kultury zatrudnia pracownika na umowę na czas nieokreślony na 1/5 etatu oraz na 1/5 etatu na zastępstwo za pracownicę na urlopie wychowawczym. Dyrektor domu kultury chce wcześniej rozwiązać z pracownikiem umowę na zastępstwo (przed powrotem pracownicy z urlopu wychowawczego) i zwiększyć jego wymiar pracy do pełnego etatu do umowy na czas nieokreślony.
Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo jeszcze w czasie nieobecności zastępowanego pracownika? Czy można zastosować porozumienie stron, żeby zwiększyć wymiar czasu pracy w ramach umowy na czas nieokreślony? Czy po zakończeniu umowy na zastępstwo konieczne jest wydanie świadectwa, pomimo że pracownik nadal będzie pracował, tyle że już na pełny etat na podstawie umowy na czas nieokreślony?

Dodatek za pracę w noc sylwestrową

W jaki sposób wyliczyć dodatek za pracę w noc sylwestrową w godzinach od 22:00 do 04:00? Czy za 2 godziny 31 grudnia 2013 r. za podstawę wynagrodzenia brać minimalną płacę z 2013 r., a za 4 godziny 1 stycznia 2014 r. minimalną płacę z 2014 r.?

Urlop pracownika na zastępstwo

Muzeum zatrudniło pracownika na zastępstwo na umowę o pracę na pełny etat od 12 lipca 2013 r. do czasu powrotu pracownicy z urlopu macierzyńskiego, tj. do czerwca albo listopada 2014 r. Zatrudniony na zastępstwo pracownik ma wieloletni staż pracy i ustalone prawo do emerytury, ale przed podjęciem obecnego zatrudnienia kilka lat nie pracował. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za pracę w 2013 r., a ile dni za 2014 r.?

Dopuszczalna krytyka pracodawcy

• W ramach dopuszczalnej krytyki pracodawcy pracownikowi instytucji kultury wolno wyrażać swoją opinię o organizacji pracy, zarządzaniu nią czy też nieprawidłowościach w niej występujących • Podczas wyrażania takiej krytyki pracownikowi nie wolno kłamać, obrażać ani naruszać dobrego imienia instytucji i jej pracowników, a zwłaszcza kierownictwa • Za przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy dyrektorowi instytucji wolno zwolnić pracownika, nawet dyscyplinarnie

W regulaminie wynagradzania korzystniej niż w ustawie

W art. 31b ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest zapis, że w przypadku ustania stosunku pracy pracownika instytucji kultury w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Czy w regulaminie wynagradzania samorządowa instytucja kultury może ująć zapis korzystniejszy, że takie prawo przysługuje pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje więcej, np. 16 miesięcy?

Umarzanie należności w instytucji kultury

Pytanie dotyczy podstawy prawnej dla umarzania należności instytucji kultury. Instytucja ma dłużnika na niewielką kwotę (koszty sądowe przewyższają tę należność). Dłużnik jest nieosiągalny. Gmina ma własną uchwałę dotyczącą umarzania należności. Zawiera ona zapis, że dotyczy również jednostek podległych gminie. Jednak radca prawny gminy orzekł, że instytucje kultury nie są jednostkami podległymi i uchwała rady gminy w sprawie umarzania nie dotyczy instytucji kultury. Czy w związku z tym dyrektor musi napisać własne zarządzenie w tej sprawie?

Darowizna składników majątku instytucji kultury

• Instytucja kultury, która przekazuje w darowiźnie składniki swojego majątku, powinna przewidzieć to w planie finansowym • Warunki przekazania trzeba określić w spisanej umowie darowizny • Wywóz za granicę przedmiotów stanowiących zabytki wymaga uzyskania pozwolenia ministra kultury

Przedmioty zagubione w instytucji kultury

• Ogólne przepisy z kc dotyczące postępowania z rzeczami znalezionymi nie dotyczą instytucji kultury, które funkcjonują w budynkach publicznych • W przypadku znalezienia zagubionej w instytucji kultury rzeczy, zarządca powinien próbować przekazać ją organowi przechowującemu • Przygotowywany przez rząd projekt ustawy o rzeczach znalezionych może rozwiązać lukę prawną, w której znalazły się instytucje kultury

Rzeźby dla Witkacego

W zakopiańskim Teatrze Witkacego ponad rok temu zakończył się remont generalny. Odrestaurowano zabytkowy XIX-wieczny kompleks budynków.

Ferie w teatrze

W okresie ferii zimowych w łódzkim Teatrze Pinokio odbyły się warsztaty teatralno–plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Była to dla nich okazja do bliższego poznania pracy w teatrze.

Color Art

Goleniowski Dom Kultury nieprzerwanie od 1990 r. organizuje cykliczną imprezę — międzynarodowy festiwal sztuki pięknej Color Art.