Poradnik Instytucji Kultury 03/2015

Zmiana kierownika biblioteki

W strukturach ośrodka kultury funkcjonuje biblioteka, w której od 20 lat funkcję kierownika biblioteki pełni jedna z bibliotekarek. Dyrektor ośrodka współpracuje z nią od kilku lat i jego zdaniem kierownik biblioteki nie ma żadnych pomysłów na działalność biblioteki i jej filii. Dlatego funkcję kierownika chce powierzyć innej pracownicy, która wyróżnia się spośród pozostałych bibliotekarek werwą, kreatywnością i pomysłami. Dyrektor nie ma zamiaru rozwiązywać umowy o pracę z panią kierownik, a jedynie zmienić funkcję kierowniczą w placówce.

  • Czy dotychczasowemu kierownikowi trzeba wręczyć trzymiesięczne wypowiedzenie funkcji?
  • Czy trzeba w tym wypowiedzeniu podawać uzasadnienie tej decyzji?

Wynagrodzenie p.o. dyrektora instytucji kultury

Pracownik instytucji kultury został powołany na p.o. dyrektora. W powołaniu jest zapis o wysokości dodatku. Czy do dotychczasowego wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wynagrodzenie dla p.o. dyrektora ze stawką zasadniczą? Pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki oraz dodatkowo obowiązki p.o. dyrektora.

Pracownik biblioteki radnym

Pracownik biblioteki (zatrudniony na ½ etatu) jest radnym i za udział w posiedzeniach rady miasta i gminy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Posiedzenia rady odbywają się w dni, w które pracownik pracuje w bibliotece.

  • Jak należy dokumentować nieobecność pracownika w pracy?
  • Jak rozliczać jego wynagrodzenie?
  • Czy pracownik powinien na te dni brać urlop?

Do dodatku stażowego wlicza się tylko zakończone okresy zatrudnienia

Pracownica biblioteki wystąpiła z wnioskiem o ponowne przeliczenie stażu pracy. Od 1993 r. zatrudniona jest w urzędzie gminy, a od 2005 r. dodatkowo na ½ etatu w bibliotece publicznej. Obliczając jej staż pracy w bibliotece, nie zaliczono jej okresu pracy w urzędzie, ponieważ jest to okres niezakończony. Pracownica powołuje się na § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). Wynika z niego, że jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, to do okresu pracy uprawniającego do dodatku stażowego za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów. Czy to znaczy, że okres zatrudnienia w urzędzie gminy należy jednak zaliczyć pracownicy do stażu pracy w bibliotece?

Zwolnienie pracownika nadużywającego alkoholu — nie zawsze dyscyplinarnie

Pracownik instytucji kultury został po raz kolejny przyłapany na piciu alkoholu, co udokumentowano protokołem policji, i ukarany naganą. Przeszedł leczenie odwykowe i przez jakiś czas nie było z nim większych problemów. Jednak po pewnym okresie ponownie pojawił się w pracy pijany. Widzieli go prawie wszyscy pracownicy, w tym dyrektor. Nie był w stanie pracować i nie można się było z nim porozumieć. Odebrała go rodzina, której dyrektor oświadczył, że nie będzie już tolerował takiego zachowania i następnego dnia chciał rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z tym pracownikiem. Pracownik nie pojawił się w siedzibie instytucji kultury i oświadczył, że jest u lekarza i nie ma możliwości stawienia się. Dyrektor zjawił się też u pracownika w domu, lecz nie zastał go. Instytucja wysłała zwolnienie pocztą. Istnieje podejrzenie, że pracownik przyniesie zwolnienie lekarskie, być może od psychiatry, wypisane z datą wsteczną. Co teraz można zrobić?

Wspomaganie działalności charytatywnej

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej na żądanie radnego

Członek rady miasta zwrócił się do instytucji kultury o przedstawienie szczegółowego wykazu wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której członek rady może żądać od instytucji kultury takiego wyszczególnienia?

Dane osobowe pracowników i ich rodzin a kontrola organizatora

Czy kontroler z ramienia organizatora ma prawo żądać od dyrektora instytucji kultury przedstawienia oświadczeń pracowników, składanych na potrzeby świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Znajdują się w nich informacje o dochodach pozostałych członków rodziny. Czy te dane podlegają ochronie i dyrektor może w takiej sytuacji odmówić ich przekazania?

Ubytki w bibliotece

W wyniku audytu wewnętrznego biblioteka na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (dalej: rozporządzenie) opracowała instrukcję ubytków książek. Uwzględniono w niej, że w ciągu roku zostaną ubytkowane książki zagubione i opłacone przez czytelnika, zniszczone, nieaktualne itp. Problemem jest natomiast ewidencja książek, które mimo monitów nie zostały zwrócone przez czytelników.

  • W myśl rozporządzenia można je ubytkować, ale co zrobić z wypożyczeniami przez Internet, z naliczoną karą i z zapłatą za wypożyczone pozycje? Do tej pory w bibliotece stosowano zasadę, że liczba ubytków równa się liczbie zakupionych w danym roku książek. Tyle tylko, że na półkach zalegają stare i nieaktualne książki.
  • Czy biblioteka może rocznie ubytkować więcej książek niż zakupiła?

Karta Dużej Rodziny także dla instytucji kultury

• Instytucja kultury może zostać partnerem Karty Dużej Rodziny, zawierając z ministrem pracy umowę, w której określa się zakres uprawnień • KDR to dla instytucji kultury sposób na zyskanie grona stałych, lojalnych klientów • Dołączenie do ogólnopolskiego programu KDR jest bezpłatne

Środa kobiet. W teatrze

Teatr Capitol w tym sezonie raz w miesiącu przeistacza się w miejsce spotkania pań.

Tajemniczy ogród w bibliotece

The Library of Birmingham to otwarte we wrześniu 2013 r. nowoczesne centrum, miejsce do czytania, zdobycia nowych umiejętności, odkrywania lokalnej historii, słuchania muzyki i do kreatywnych spotkań.