Poradnik Instytucji Kultury 03/2016

Muzyka dobra na wszystko

Pani Melodia to cykl autorskich zajęć umuzykalniających z muzyką klasyczną dla dzieci niepełnosprawnych, który przygotowała Filharmonia Krakowska.

Na styku sztuki i teatru?

Muzeum Marzeń to nowe spojrzenie na dzieła dawnych mistrzów. Projekt, który powstał we współpracy austriackiej reżyserki Jacqueline Kornmüller z Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, łączy malarstwo, literaturę, muzykę i teatr.

Społeczny dom kultury

Domkultury! to przedsięwzięcie, które realizuje toruńska Fundacja Fabryka UTU. Działa ono na Bydgoskim Przedmieściu, dzielnicy Torunia, i nie jest instytucją kultury w rozumieniu przepisów o działalności kulturalnej, lecz organizacją, miejscem tworzonym z pasji do wspólnego działania…

Ile Internetu do celów prywatnych w pracy?

  • Nieskończona liczba porad, portali czy blogów w Internecie powoduje, że pracownicy spędzają w nim coraz więcej czasu kosztem wykonywania codziennych obowiązków służbowych
  • Warto wspólnie z pracownikami wypracować zasady korzystania z Internetu w celach prywatnych
  • Wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z sieci nie przyniesie spodziewanego efektu, lepiej ograniczyć aplikacje pracujące „w tle”

Storytelling — nowe narzędzie zarządzania ofertą instytucji kultury

  • Opowiadanie historii stało się ostatnio jednym z kluczowych sposobów budowania marki
  • Storytelling można wykorzystać nie tylko do promocji instytucji, ale również do poznania odbiorców i budowania ich zaangażowania
  • Storytelling można z powodzeniem wykorzystać jako metodę pracy w edukacji kulturalnej

Lampa błyskowa według grupowania KŚT

Instytucja kultury kupiła lampę błyskową do aparatu fotograficznego.
Jak należy zakwalifikować taką lampę według Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT): do grupowania 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” czy do 622 „Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne”?

Biblioteka płaci podatek od nieruchomości przy najmie pomieszczeń gminnych

Biblioteka prowadzi działalność filii bibliotecznych w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Od tych pomieszczeń płaci podatek od nieruchomości.
Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: ustawa o podatkach lokalnych biblioteka ma prawo do zwolnienia od podatku?
Czy radca prawny gminy, który twierdzi, że biblioteka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ma rację?

Korekta prewspółczynnika do środków trwałych zakupionych przed 1 stycznia 2016 r.

W 2015 r. ośrodek kultury zakończył inwestycję (ulepszenie budynku — inwestycja w obcym środku trwałym).
Czy w związku z nowymi przepisami dotyczącymi prewspółczynnika, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., ośrodek musi dokonać korekty VAT naliczonego od tej inwestycji?

Opłaty za wydanie kart bibliotecznych a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Biblioteka wydaje swoim czytelnikom karty biblioteczne, za które — zgodnie z cennikiem świadczonych usług — pobiera opłaty. W cenniku jako osobna pozycja widnieje także opłata (kara) za wyrobienie kolejnej karty z powodu zgubienia lub zniszczenia pierwszej.
Czy pobierane opłaty od czytelników wpływają na limit obrotów zobowiązujących bibliotekę do rejestracji kasy fiskalnej?
Czy taką opłatę należy potraktować jako zwrot kosztów działalności statutowej i nie uwzględniać jej w limicie zobowiązującego do rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Dochody ośrodka kultury a VAT

Ośrodek kultury osiąga dochody m.in. ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle, przedstawienia i w całości przeznacza je na zapłatę wynagrodzenia dla artystów. Osiąga również dochody z najmu sali widowiskowej, które przeznacza na bieżącą działalność, czyli na zapłatę za wodę, telefon, światło, materiały biurowe itd. Ponadto ośrodek wynajmuje powierzchnię reklamową podczas imprez kulturalnych (dochód przeznacza na koszty z nią związane, np. na wynagrodzenie artysty), a także otrzymuje od sponsorów darowizny na imprezy o charakterze publicznym, np. dni miasta, festyny, pikniki. Ośrodek kultury organizuje również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj. naukę tańca, zajęcia taneczne, wokalne, artystyczne, plastyczne, naukę gry na instrumentach. Zajęcia są odpłatne, a dochód ośrodek przeznacza na wynagrodzenie dla instruktora. Instytucja organizuje także płatne wycieczki dla dzieci i dorosłych podczas wakacji, a dochód z nich w całości przeznacza na koszty związane z danym wyjazdem. Do organizacji wszystkich imprez oraz zajęć ośrodek angażuje także własne środki finansowe. Dochód ze sprzedaży przekracza kwotę 150 000 zł rocznie.
Czy osiągany przez ośrodek kultury dochód stanowi podstawę do zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Umowa o dzieło na konserwację zabytku a koszty uzyskania

Czy do umowy o dzieło na konserwację zabytku (np. sztandar, obraz, serwantka) muzeum stosuje koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% czy 20%?

Darmowe dni w muzeum bez wpływu na prewspółczynnik

Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT i do tej pory odliczało 100% VAT naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług. Wszystkie usługi własne muzeum w formie biletów wstępu i wynajmu są opodatkowane. Jedyną nieodpłatną usługą są bilety bezpłatne, przysługujące odwiedzającym na podstawie odrębnych przepisów w „dzień bezpłatny” oraz dla dzieci do lat 4 w pozostałe dni.
Czy wydawane bezpłatne bilety wstępu mają wpływ na ustalenie prewspółczynnika w VAT?