Poradnik Instytucji Kultury 03/2017

Czytanie obrazów

Osoby niepełnosprawne, a szczególnie osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, wciąż mają utrudniony dostęp do instytucji kultury. Dlatego z myślą o nich, ale też o wszystkich innych, którzy chcą poznać zasoby polskich muzeów, Fundacja Kultura Bez Barier zainicjowała w ubiegłym roku trzyletni projekt Czytanie obrazów.

Muzeum domów dla… lalek

Od niespełna roku, w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki funkcjonuje nietypowe muzeum. Obejrzeć można w nim ponad 100 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek, z których najstarszy liczy sobie ponad 200 lat.

Heteroseksualna Hanna — czyli jak poprowadzić zajęcia edukacyjne dla seniorów?

 • Seniorzy to grupa odbiorców bardzo zróżnicowana zarówno pod względem wieku, jak i sprawności fizycznej
 • Projektując zajęcia, warto wziąć pod uwagę nie tylko dostępność miejsca, ale i porę
 • Nie trzeba bać się krytyki, należy jednak zawsze umieć podać konkretny argument, przemawiający za wykonaniem danego zadania

Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?

 • Polacy, w tym także pracownicy instytucji kultury, coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu słabej kondycji psychicznej
 • Rolą dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy jest szybkie zdiagnozowanie problemu i zapewnienie pracownika, że podjęcie leczenia nie zagrozi jego sytuacji zawodowej
 • Obowiązujące przepisy nie dają zwierzchnikom niestety żadnych możliwości pomocy — dlatego warto działać innymi metodami

Kasa fiskalna po przekroczeniu limitu sprzedaży 20 000 zł obowiązkowa w instytucji kultury

Instytucja kultury od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej otrzymuje wpłaty za zajęcia choreografii, zajęcia plastyczne czy wynajem sali. Wpływy z tego tytułu za rok 2016 wyniosły 70 000 zł.
Czy instytucja kultury ma od tego roku obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej?

Import usług z USA

Ośrodek kultury, który jest czynnym podatnikiem VAT, zakupił w 2016 r. usługę koncertową artystki, która ma zarejestrowaną działalność w USA (wystawiła rachunek).
Czy usługę taką należało wykazać w deklaracji VAT-7 ze stawką „ZW”?
Czy na instytucji kultury spoczywają jeszcze inne obowiązki związane z nabyciem zagranicznej usługi kulturalnej?

Odbiorca faktury związanej z refundacją zakupu okularów dla pracowników

Biblioteka pokrywa częściowo pracownikom zakup okularów korekcyjnych.
Kto powinien figurować jako odbiorca faktury — pracownik czy biblioteka?
Czy faktura powinna opiewać na całą kwotę, czy tylko na kwotę dofinansowania?

JPK w ośrodku kultury podmiotowo zwolnionym z VAT

Ośrodek kultury jest zarejestrowanym podatnikiem zwolnionym z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Ośrodek prowadzi księgi przy użyciu programów komputerowych, zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót nie przekracza 1 mln euro.
Czy w takiej sytuacji ośrodek musi przesyłać jednolity plik kontrolny (JPK) już od 2017 r. czy też od 2018 r.?
A co w przypadku, gdy instytucja kultury w ogóle nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT?

Jak ustalić, od kiedy instytucja kultury ma obowiązek przesyłać JPK (ewidencje VAT)? — ważny komunikat Ministerstwa Finansów

 • Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący ustalania statusu przedsiębiorcy dla potrzeb raportowania JPK
 • Minister potwierdził, że niezbędne jest spełnianie obydwu kryteriów mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy w tym samym roku
 • Zdaniem Ministra, do weryfikacji statusu instytucji kultury w 2017 r. bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

W muzeum znajduje się kilka eksponatów (skamielin), które zostały wypożyczone jeszcze za kadencji poprzednich dyrektorów. Od tamtej pory nikt się nimi nie interesuje.
Czy przy okazji inwentaryzacji można je zarchiwizować i uznać za własność muzeum, skoro upłynęło już kilkanaście lat i żadna instytucja o nie się nie upomina?

Współfinansowanie imprezy razem z organizatorem

Instytucja kultury organizuje imprezy kulturalne, takie jak m.in. dożynki powiatowogminne. Cały koszt tych dożynek to kwota około 25 000 zł. Instytucja kultury jak co roku zabezpiecza w planie finansowym na ten cel 13 000 zł, natomiast 12 000 zł ma otrzymać od powiatu jako od współorganizatora dożynek, który zlecił instytucji organizację części dotyczącej dożynek powiatowych.
Czy organizację dożynek można potraktować jako działalność gospodarczą?
Jaki dokument instytucja kultury powinna wystawić do powiatu jako podatnik VAT — fakturę na kwotę brutto 12 000 zł (z tego trzeba odprowadzić VAT do urzędu skarbowego) czy notę obciążeniową?

Dotacja z MKiDN na zakup środków trwałych i roboty budowlane

Ośrodek kultury otrzymał dotację z MKiDN w programie Rozwój infrastruktury kultury — Infrastruktura domów kultury na sfinansowanie:

 1. wykonania robót budowlanych we własnym budynku 7000 zł,
 2. zakupu środków trwałych: kompletu podestów scenicznych z nogami, barierkami ochronnymi i schodami (18 000 zł); wyposażenia do pracowni plastycznej i rękodzieła (8000 zł); sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (26 000 zł).

Jak ująć w księgach rachunkowych ośrodka kultury wpływ środków z MKiDN, zakupu środków trwałych oraz wykonania robót budowlanych?