Poradnik Instytucji Kultury 03/2022

Podstawa prawna wynagrodzenia w umowie o pracę

Kierownik biblioteki zatrudnia pracownika na stanowisku młodszego bibliotekarza. Jego wynagrodzenie miesięczne składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę.
Czy w umowie o pracę trzeba wpisać podstawę prawną wynagrodzenia, jeśli w instytucji nie ma regulaminu wynagradzania?

Zaległy urlop w czasie epidemii COVID-19

Czy w 2022 r. można zobowiązywać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 15 gc Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Jeśli tak, to czy urlopu tego należy udzielić do 30 września 2022 r.?

Rozliczenie pracy w sobotę w ewidencji czasu pracy

Biblioteka czynna jest w jedną sobotę w miesiącu przez 4 godziny. W związku z tym pracujący w sobotę pracownik odbiera w innym dniu 8 godzin (cały dzień).
Jak rozliczyć w ewidencji czasu pracy te brakujące 4 godziny?

Umowy na korzystanie z telefonów służbowych w aktach osobowych

W aktach osobowych pracowników w części B kadrowy instytucji wpina umowy na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników. Podczas trwania umów aparaty telefoniczne są wymieniane, a co za tym idzie — sporządza się aneksy do umów i wpina do części B akt osobowych.
Czy pracodawca ma obowiązek wpinać takie umowy w akta osobowe pracowników wraz ze wszystkimi zmianami umów, czy też wystarczy prowadzenie samego rejestru umów?
Jak należy postąpić z umowami i aneksami wpiętymi w akta, jeśli pracodawca chce prowadzić tylko sam rejestr umów? Czy należy je usunąć i zamieścić w spisie akt osobowych z boku zapis, że usunięto z akt i przekreślić?

Czy dyrektor instytucji kultury może kupić kuchenkę mikrofalową dla pracowników?

Biblioteka mieści się w wyremontowanym w 2020 r. 6-piętrowym budynku. Ma on 7 aneksów kuchennych. Każdy z nich wyposażono w lodówkę i czajnik, a dwa z aneksów — w ekspres do kawy i warnik do wody. Pracownicy zwrócili się do pracodawcy z postulatem zakupu chociaż jednej mikrofalówki (zwłaszcza na piętro, na którym pracownicy pracują w równoważnym trybie pracy). Pracodawca uznał ten postulat za niemożliwy do spełnienia, zasłaniając się przepisami prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej.
Czy faktycznie przepisy prawa uniemożliwiają pracodawcy zakup kuchenki mikrofalowej i ustawienie jej w aneksie kuchennym?

Badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19

Pracownik domu kultury przebywał na kwarantannie i pracował zdalnie, a później na izolacji, podczas której nie pracował. Następnie lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie z powodu zapalenia płuc, którego nabawił się w wyniku COVID-19. W sumie nie było go w pracy bez przerwy ponad 30 dni.
Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należało skierować go na badania kontrolne?

Zawieszenie działalności filii biblioteki publicznej

Biblioteka główna chce zawiesić działalność filii bibliotecznej. Filia musi opuścić dotychczasową siedzibę z powodu wypowiedzenia umowy najmu. Trwają poszukiwania nowej siedziby, ale to może potrwać.
Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność tej filii?

Instytucja kultury a założenie spółdzielni socjalnej

Instytucja kultury prowadzi świetlice środowiskowe. W planach jest założenie spółdzielni socjalnej, która miałaby prowadzić usługę dożywiania dzieci z terenu gminy.
Czy samorządowa instytucja kultury może być jednym z trzech członków spółdzielni socjalnej i czy dyrektor tej instytucji może pełnić jakiekolwiek funkcje w zarządzie spółdzielni?

Umowa sponsorska między instytucją kultury a przedsiębiorcą korzystającym z ulgi podatkowej na wsparcie kultury

Firma chce skorzystać z nowej ulgi podatkowej na sponsoring instytucji kultury. Firma planuje przeznaczyć pieniądze na obsługę i prowadzenie zespołu artystycznego działającego w instytucji kultury oraz chce zawrzeć z tą instytucją umowę o promocję lub sponsoring.
Czy taka forma współpracy z punktu widzenia instytucji kultury jest zgodna z prawem?
Zgodnie ze statutem instytucji kultury źródłem jej finansowania są m.in. zapisy od osób prawnych. Czy w statucie trzeba w związku z tym ująć bardziej szczegółowe zapisy?

Dopłata do ubezpieczenia medycznego dla dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury

Instytucja kultury pokrywa część kosztów związanych z dodatkowym ubezpieczeniem medycznym swoich pracowników.
Czy główny księgowy i dyrektor instytucji również mogą korzystać z takiej dopłaty?

Ochronna taryfa na gaz dla instytucji kultury — oświadczenie do 15 marca br.

W jakiej formie i gdzie samorządowa instytucja kultury może wnioskować o zastosowanie tzw. ulgi gazowej?

Aukcja obrazów organizowana przez instytucję kultury

Ze statutu samorządowej instytucji kultury wynika, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza powinna być powiązana z celami działania instytucji, w szczególności z działalnością impresaryjną oraz wydawniczą, a także w zakresie najmu pomieszczeń, promocji i reklamy, sprzedaży pamiątek oraz wydawnictw. Przychody z działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów, z których 90% przychodu trafi do właściciela obrazu, a 10% do instytucji?
Czy istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające takie działania, np. aukcje mogą prowadzić tylko domy aukcyjne?