Poradnik Instytucji Kultury 04/2017

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca a świadczenie urlopowe

Instytucja kultury zatrudnia pracownika na 1/8 etatu w systemie pracy weekendowej. Zgodnie z harmonogramem pracownik pracuje w ciągu miesiąca kilka niedziel po około 6–7 godzin.
Jak w takiej sytuacji rozliczać jego urlop oraz jak wygląda urlop, który trwa 14 dni, aby otrzymać świadczenie urlopowe?

Nagrody dla członków amatorskiej grupy teatralnej

W strukturach samorządowej instytucji kultury funkcjonuje amatorska grupa teatralna, która obchodzi jubileusz swojego istnienia. Z tej okazji dyrektor instytucji chce wyróżnić kilku aktorów nagrodami pieniężnymi.
Czy przepisy pozwalają na przyznanie takich nagród?

Oceny pracowników jako kryterium przyjęte do rozwiązania stosunku pracy

W związku z trudną sytuacją finansową i ewentualnością zwolnień części pracowników artystycznych dyrekcja artystycznej instytucji kultury chce zorganizować przesłuchania sprawdzające poziom artystyczny pracowników i na ich podstawie wybrać osoby, z którymi rozwiąże umowę o pracę.
Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami?
Czy w takim przypadku konieczne jest przesłuchanie wszystkich, czy można się ograniczyć tylko do danej grupy instrumentów (głosów) lub tylko pojedynczych osób?
Czy jako jedno z kryteriów można przyjąć wykonywanie pracy przez danego pracownika również w innym miejscu pracy — na etat albo długotrwałą umowę-zlecenie?
Jaki wpływ na warunki rozwiązania umowy o pracę może mieć uznanie na podstawie przesłuchań, że pracownik posiada niewystarczające kwalifikacje? Czy wtedy nie byłoby to rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (choć przyczyną zorganizowania przesłuchań jest trudna sytuacja finansowa)?

Czas pracy kierowników merytorycznych

Czy kierownik biblioteki może ustalić w harmonogramie czasu pracy 10 godzin w jednym dniu, a drugim 6 godzin pracy?
Jak w ewidencji zaznaczać godziny: tak jak wynika z grafiku: 10 i 6, czy tylko prowadzić ewidencję na urlopy i zwolnienia?

Przedawniona nagroda jubileuszowa — wypłacić czy iść z pracownikiem do sądu?

W kwietniu 2017 r. pracownik instytucji kultury nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Okazało się jednak, że pracownikowi nie wypłacono nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy, co przypadało w kwietniu 2012 r. Brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy, gdyż niezbędne dokumenty znajdują się w aktach pracownika.
Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie?
Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?

Logo biblioteki

Po przeprowadzeniu konkursu biblioteka wybrała logo.
W jaki sposób logo należy usankcjonować?
Czy należy je zarejestrować?
Czy informacja o logo powinna być umieszczona w statucie biblioteki?

Gdy termin upływa w sobotę albo święto

Termin złożenia sprawozdania dla samorządowej instytucji kultury upływał w tym roku 28 lutego (art. 265 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych)
Jak postąpić w przypadku, gdyby 28 lutego przypadał w sobotę lub w niedzielę?
Czy termin złożenia sprawozdania przypada wtedy w pierwszy dzień roboczy po tym dniu, czy jednak musi to być 28 lutego?

Opłata za korzystanie z toalet w bibliotece

Biblioteka dysponuje dwoma toaletami dla czytelników, które często są zanieczyszczane, dewastowane i okradane. Zamierza więc wprowadzić symboliczną opłatę za korzystanie z tych toalet w wysokości 1 zł. Wprowadzenie takiej opłaty wpłynęłoby na utrzymanie porządku i ograniczyłoby korzystanie z toalet osób niebędących czytelnikami biblioteki. Środki z opłat będą wpłacane do kasy i przeznaczane na bieżące utrzymanie sanitariatów (woda, mydło, ręczniki papierowe i papier).
Czy biblioteka publiczna może pobierać opłaty od użytkowników biblioteki?
Jeżeli tak, to czy trzeba wydawać paragon (biblioteka nie jest podatnikiem VAT)?

Zaświadczenia o niekaralności od kierownika i wychowawców wypoczynku

Samorządowa instytucja kultury zatrudnia instruktorów kulturalno-oświatowych, którzy w zakresie swoich obowiązków mają m.in. pełnienie zadań kierownika oraz wychowawców w czasie organizowanych zajęć wakacyjnych dla dzieci, tzw. Akcji Lato.
Czy pracownicy powinni przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?
Kto ma obowiązek pokryć koszty wydania zaświadczeń?

Dziedzictwo niematerialne

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował zgłoszenie pierwszego polskiego wniosku o wpis szopkarstwa krakowskiego na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Ludowe instrumenty muzyczne

Od lutego br. na portalu www.instrumenty.edu.pl dostępna jest nowa część Polskie ludowe instrumenty muzyczne. Ta część poświęcona jest kolekcji beskidzkich instrumentów ludowych, a przygotowało ją Muzeum Miejskie w Żywcu wraz z Instytutem Muzyki i Tańca.

Park 24

Wiosna to czas, gdy nawet najciekawsze zajęcia edukacyjne, które odbywają w zamkniętej przestrzeni, stają się znacznie mniej atrakcyjne. Dlatego też w Stalowej Woli powstała wyjątkowa przestrzeń Park Edukacyjny, zwany po prostu Park 24.