Poradnik Instytucji Kultury 05/2016

Czytam książki — ale jazda!

Bełchatów jest drugim po Poznaniu mieście w Polsce, w którym na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się regały na darmowe książki.

Klimatyczna, czyli kawiarnia społeczna w Boguchwale

W Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale powstało wyjątkowe miejsce spotkań. W niezagospodarowanej, pustej przestrzeni centrum udało się stworzyć coś, co początkowo zostało określone jako „nowe, unikatowe i być może szalone”.

Instytucja kultury jako pracodawca — jak zarządzać jej wizerunkiem w sieci?

  • Warto uświadomić pracownikom, że ich prywatna aktywność w sieci może przełożyć się na opinię o instytucji kultury jako ich miejscu pracy
  • Trzeba zadbać, aby strona internetowa instytucji była zawsze aktualna, a blogi i konta w serwisach społecznościowych prowadzone na bieżąco
  • Ze specjalnych, dedykowanych pracodawcom i pracownikom portali, można się dowiedzieć, jaką opinię ma dana instytucja kultury jako miejsce pracy

Spacery z kulturą

  • Szczególnie teraz, wiosenno-letnią porą, warto wyjść z ofertą instytucji kultury poza jej mury i zaproponować odbiorcom aktywność kulturalną na świeżym powietrzu
  • Spacery z kulturą pozwalają odbiorcom na odkrycie historii i kultury swojego najbliższego otoczenia
  • W program spacerów można z powodzeniem wpleść elementy questingu, które zachęcą odbiorców do aktywnego odkrywania bogactwa kultury swojego miasta

Dokształcanie pracownika — zwolnione od podatku i składek tylko po spełnieniu określonych warunków

Pracownik muzeum uzyskał zgodę dyrektora na sfinansowanie jednego semestru studiów podyplomowych. Naukę zaczął on z własnej inicjatywy, nie podpisał żadnej umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z muzeum.
Czy kwotę dofinansowania należy opodatkować i oskładkować?

Czy biblioteka powinna rozliczać VAT z gminą jako jeden podatnik?

Biblioteka w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia od VAT: podmiotowego oraz przedmiotowego dla usług kulturalnych. Nie posiada statusu podatnika VAT czynnego. W związku z orzeczeniem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław główny księgowy biblioteki ma wątpliwości:
Czy orzeczenie to nakazuje, aby biblioteka rozliczała się łącznie z gminą jako jeden podatnik VAT?
Czy centralizacji VAT podlega również biblioteka — będąca samorządową instytucją kultury i posiadająca osobowość prawną, która nie jest czynnym podatnikiem VAT?
Czy biblioteka ma obowiązek kalkulacji nowego współczynnika?

Impreza ze sponsorem — czy można odliczyć cały VAT?

Ośrodek organizuje imprezę, na którą wstęp jest wolny. W związku z organizacją tej imprezy ośrodek podpisał umowę ze sponsorem (na reklamę i baner podczas imprezy oraz logo na plakatach i ulotkach) i wystawił mu fakturę VAT.
Czy od faktur na organizację takiej imprezy można odliczyć VAT w 100%?

Składniki majątku służące wyłącznie działalności statutowej nie podlegają amortyzacji podatkowej

Instytucja kultury 28 grudnia 2015 r. kupiła środek trwały o wartości 6900 zł.
Czy w 2015 r. należało liczyć amortyzację tego środka?

Zysk za 2015 r. w sprawozdaniu finansowym

Pytanie dotyczy zysku za 2015 r., który od 30 listopada 2015 r. trzeba księgować na koncie funduszu rezerwowego, tworzonego na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy kwotę zysku za 2015 r. zaksięgowaną na koncie funduszu rezerwowego należy wykazać w bilansie w pozycji pasywów „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”?
A co w przypadku straty? Czy wykazywać ją tak jak do tej pory, tj. w pozycji pasywów „Zysk (strata) netto”?

Zwrot zapłaty — reklamacja

Instytucja kultury zakupiła w 2014 r. lampy ksenonowe. W tym roku z powodu szybkiego zużycia instytucja oddała lampy do reklamacji, która została uznana. Sprzedawca zwrócił instytucji wartość lamp. Instytucja kultury jest podatnikiem VAT.
Jak należy ująć w księgach rachunkowych zwrot?
Czy będzie to przychód instytucji?

Zakup środków trwałych z dotacji podmiotowej i ze środków własnych po zmianie przepisów

Instytucja kultury ze środków z dotacji podmiotowej lub ze środków pozyskanych z odpłatności za zajęcia lub pozostałych wpływów kupuje m.in. laptopy, instrumenty muzyczne lub części do instrumentów, krzesła czy biurka.
W jaki sposób, zgodnie z najnowszymi przepisami, zaksięgować zakup środków trwałych dla instytucji kultury?

Zakup niskocennych środków trwałych z dotacji celowej

W 2016 r. instytucja zakupiła z dotacji celowej sprzęt nagłośnieniowy, który — ze względu na wartość poniżej 3500 zł — zaliczyła do pozostałych środków trwałych. Zaksięgowanie tego zakupu na konto „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” i „Pozostałych przychodów operacyjnych” spowoduje, że w rachunku zysków i strat dotacja celowa nie będzie odpowiadała faktycznie otrzymanej, chyba że w analityce do konta „Pozostałe przychody operacyjne” główny księgowy zaksięguje ją na koncie dotacji celowej.
Czy jest taka możliwość? Jak prawidłowo zaksięgować zakup sprzętu?