Poradnik Instytucji Kultury 06/2017

Wymiar etatu pracownika zatrudnionego na dwóch stanowiskach

Ze względu na zmiany w planie finansowym dyrektor instytucji kultury od lipca chce zmienić wymiary etatów dla pracownika, który ma dwa stanowiska.
Czy można przyjąć wymiar etatu 0,67 na jedno stanowisko i 0,33 na drugie?

Oświadczenie pracownika o korzystaniu z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem

Coraz częściej zdarza się, że pracownik instytucji kultury jest po rozwodzie lub żyje w związku bez ślubu. W takim przypadku problemem jest czasem kwestia udzielania 2 dni wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem.
Czy w takim przypadku instytucja kultury jako pracodawca ma obowiązek uzyskać deklarację od obojga rodziców wskazującą, który z nich skorzysta z tego przywileju?

Podróż służbowa w weekend

Pracownicy instytucji kultury w ramach realizacji projektu Erasmus+ wyjeżdżają na zagraniczne podróże służbowe w dni będące dla nich dniami wolnymi od pracy (sobota, niedziela). Do ich obowiązków należy m.in. koordynacja projektu.
Czy tym pracownikom należy zrekompensować wyjazd służbowy przypadający w sobotę i niedzielę dniem wolnym?

Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

Pracownica od początku tego roku do końca lutego była na urlopie wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim. Złożyła wniosek o udzielenie 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym w dniach 1 i 2 marca, a od 3 marca — wniosek o urlop wychowawczy do 30 marca 2018 r.
Jak prawidłowo wyliczyć ewentualny urlop wypoczynkowy za urlop wychowawczy?

Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS w bibliotece?

Biblioteka zatrudnia 33 pracowników. Dotychczas tworzyła i gospodarowała zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (ZFŚS), a po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r. chce zrezygnować z tej formy i zacząć wypłacać świadczenia urlopowe.
Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację ZFŚS?

Dodatek specjalny i funkcyjny za czas choroby

Pytanie dotyczy wypłaty dodatków specjalnych i funkcyjnych pracownikom (kierownikom) przebywającym na wielomiesięcznych zwolnieniach lekarskich.
Czy to prawda, że instytucje kultury nie muszą ich wypłacać?
Czy jest to zgodne z Ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy można zapisać w regulaminie wynagradzania taki wyjątek?

Wpływ orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy na zatrudnienie pracownika

Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Ostatniego dnia zwolnienia — 19 stycznia br. przedłożyła orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy do 31 stycznia 2018 r. oraz oświadczyła, że stara się o rentę z tego tytułu. Regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę dodatku stażowego za czas nieobecności pracownika spowodowanej chorobą.
Jak potraktować jej nieobecność w pracy po 19 stycznia do czasu podjęcia decyzji ZUS o przyznaniu renty?
Jakie świadczenia się jej należą od instytucji kultury jako pracodawcy?

Zmiana siedziby instytucji kultury na czas remontu

Muzeum musi przenieść czasowo swoją siedzibę ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu dotychczasowej siedziby, który potrwa około roku. Przez czas trwania remontu muzeum będzie korzystało z innego lokalu użyczonego przez gminę.
Czy w związku z tym muzeum powinno:

  • zmienić statut (zmiana miejsca działalności);
  • wprowadzić aneks dla pracowników do umów o pracę;
  • czy zmienić tylko adres do korespondencji i podać nowy adres dla kontrahentów?

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Malowanie elewacji zabytkowej nieruchomości a pozwolenie na budowę

Czy malowanie elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umowy o dzieło

Instytucja kultury zawarła umowę o dzieło, zgodnie z którą wykonujący dzieło pracuje na jej rzecz kilka godzin w miesiącu.
Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej miesięcznej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu tej umowy o dzieło?

Zatrudnianie przewodników na umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

  • Coraz częściej instytucje kultury zatrudniają przewodników na umowy cywilnoprawne
  • Może się wtedy pojawić wątpliwość, czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło
  • Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że powinna to być umowa-zlecenie