Poradnik Instytucji Kultury 06/2017

Dron Społeczny

Dron Społeczny to oddolna inicjatywa obywatelska wyrosła na bazie spotkań w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Średnio dwa razy w miesiącu organizowane są spotkania, podczas których uczestnicy rozmawiają, szukając możliwych rozwiązań dla różnych problemów społecznych.

Klub sąsiedzki

To nie jest typowy dom kultury, ale sąsiedzka przestrzeń, w której można zrobić coś razem. Na przykład zjeść śniadanie. Wystarczy przynieść coś dobrego na stół i dosiąść się do innych.

Wyspiański wychodzi na pole

Pod tym jakże krakowskim hasłem Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało wyjątkową majówkę. W sobotni ranek plac między Gmachem Głównym MNK a nową siedzibą Muzeum — budynkiem dawnego hotelu Cracovia zamienił się w kwietną łąkę. Przez trzy godziny trwała tam akcja wspólnego sadzenia roślin i ziół znanych z dzieł Wyspiańskiego.

Moda na… czytanie

Aby zachęcić czytelników do odwiedzenia biblioteki i wypożyczania książek, Chełmska Biblioteka Publiczna postanowiła zaprosić swoich użytkowników do udziału w wyjątkowej i pomysłowej akcji Moda na czytanie.

Stały serwis informacyjny

Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie rok temu podjęła wyzwanie zaangażowania opiekunów wystaw (potocznie nazywanych osobami pilnującymi) i włączenia ich do kreatywnych działań oraz bliskiego kontaktu z publicznością.

Osadzeni w przestrzeni. O rosnącej roli miejsca w zarządzaniu instytucją kultury

  • Przestrzeń działalności kulturalnej to nie tylko mury instytucji, ale przede wszystkim otoczenie, w którym na co dzień przebywają odbiorcy oferty kulturalnej
  • Odbiorcy oczekują, że instytucje kultury staną się aktywnymi uczestnikami zmian na rzecz poprawy otoczenia, nie tylko w sferze artystycznej, ale także społecznej
  • Osadzanie w przestrzeni to wzmacnianie relacji z odbiorcami poprzez włączanie ich w swoje działania na zasadach partnerskich

Jak sobie radzić z nowym szefem, który zdecydowanie różni się od poprzedniego?

  • Może się zdarzyć, że pracownicy instytucji kultury zostaną zaskoczeni osobą nowego przełożonego
  • Obydwie strony potrzebują czasu, aby się poznać i przyzwyczaić do siebie
  • Im szybciej nowy przełożony się wdroży, tym szybciej wszystko ma szansę wrócić do normy

Umorzenie opłat za przetrzymywanie książek

Czy biblioteka powinna wystawić informację PIT-8C osobom, którym umorzono kary za przetrzymywanie książek?

Usługi reklamowe świadczone przez instytucję kultury, która nie jest podatnikiem VAT

Samorządowa instytucja kultury nie jest podatnikiem VAT.
Czy wystawiając fakturę za reklamę (usługi marketingowe) dla spółki, należy podawać podstawę prawną: zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) czy zwolnienie usług kulturalnych z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?

Książki i gadżety przekazywane nieodpłatnie

Dom kultury, którego częścią składową jest także galeria, ma zamiar wydać książkę w związku z jej jubileuszem. Na wydanie książki otrzymał z MKiDN dotację stanowiącą 75% kosztów wytworzenia publikacji. Książka ma przybliżyć historię galerii, zwiększyć jej atrakcyjność w oczach odwiedzających, popularyzować galerię jako miejsce otwarte dla mieszkańców gminy i turystów. Książka będzie nieodpłatnie rozdawana na spotkaniach promocyjnych odwiedzającym galerię, a także innym osobom zainteresowanym działalnością instytucji kultury. Książka nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Dodatkowo zostaną zakupione inne gadżety promocyjne, których wartość netto przekracza albo nie przekracza 10 zł. Dom kultury nie odliczy VAT od kosztów związanych z wytworzeniem publikacji ani od zakupu gadżetów.
Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek oraz gadżetów należy zapłacić VAT, skoro dom kultury nie będzie go odliczać?
Czy w związku z tym, że wartość gadżetów przekracza albo nie przekracza 10 zł netto, należy prowadzić ewidencję wydania każdego z nich i jakie dane w niej ująć? Czy przy braku takiej ewidencji należy odprowadzić VAT?

Koszty związane z działalnością statutową objętą zwolnieniem od podatku

Samorządowa instytucja kultury organizuje m.in. imprezy plenerowe, na których koła gospodyń wiejskich rozdają swoje wyroby, a instytucja kultury zwraca im koszty ponoszone za te produkty na podstawie wystawionych na nią faktur.
Czy takie koszty stanowią koszty uzyskania przychodu?
Czy zakup usługi gastronomicznej w ramach organizowanego Dnia Gminy jest także kosztem podatkowym? Jeśli nie jest kosztem, jak zaksięgować takie faktury?

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Organizator przekazał instytucji kultury środki trwałe w nieodpłatne użytkowanie. Są one zaksięgowane na kontach bilansowych instytucji kultury, która również je amortyzuje. Z kolei organizator ewidencjonuje te środki trwałe na kontach pozabilansowych.
Jak inwentaryzować środki trwałe będące własnością organizatora: co roku, traktując je jako składniki aktywów będące własnością innych jednostek powierzonych do używania (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), czy też raz na 4 lata, pamiętając, iż są one na kontach bilansowych jednostki (na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)?