Poradnik Instytucji Kultury 06/2018

Przedłużenie powołania dyrektora

Dyrektor samorządowej instytucji kultury pracuje od 2016 r. na podstawie powołania do 2019 r.
Czy w czasie trwania powołania organizator może przedłużyć tę umowę?
Czy już teraz organizator może przygotować porozumienie zmieniające, w którym wydłuży czas obowiązywania umowy?

Indywidualny rozkład czasu pracy

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy złożył wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy — pracownik chciałby pracować od poniedziałku do czwartku w wymiarze 10 godzin dziennie, tak, aby piątek mieć wolny.
Czy jest to możliwe i zgodne z prawem pracy?

Kryteria przyznawania nagrody pracownikom

W obowiązującym w bibliotece regulaminie wynagradzania są m.in. postanowienia dotyczące wypłaty nagród, z których wynika, że:

  • biblioteka może wypłacać pracownikom w ciągu roku kalendarzowego nagrody okolicznościowe, związane ze świętem zawodowym;
  • decyzję o przyznaniu pracownikom nagrody okolicznościowej i jej wysokości podejmuje w każdym konkretnym przypadku dyrektor;
  • wysokość przyznanej nagrody okolicznościowej zależy od oceny jakości pracy danego pracownika i jego zaangażowania przy wypełnianiu obowiązków pracowniczych;
  • okresem stanowiącym podstawę dokonywania oceny pracownika jest przedział od 1 maja roku poprzedniego do 30 kwietnia roku, w którym wypłaca się nagrodę okolicznościową związaną ze świętem zawodowym;
  • przy przyznawaniu nagród okolicznościowych nie bierze się pod uwagę m.in. pracowników, którzy w ciągu 12 miesięcy okresu, o którym mowa w punkcie wyżej, byli zwolnieni od pracy, również z powodu choroby bądź opieki nad chorym członkiem rodziny ponad 30 dni.

Czy, przyznając nagrodę okolicznościową, związaną ze świętem zawodowym, osobom uprawnionym dyrektor może przyjąć jako kryterium oceny jakości pracy danego pracownika i jego zaangażowania przy wypełnianiu obowiązków pracowniczych tylko liczbę dni zwolnienia lekarskiego (o ile pracownik nie przekroczył 30 dni nieobecności)?

Dokumentacja dotycząca odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie

Instytucja zakupiła do pracowni robotyki sprzęt elektroniczny na łączną wartość około 100 000 zł oraz klocki LEGO o wartości 14 000 zł. W dokumencie OT — „Przyjęcie środka trwałego” wpisano osoby, którym powierzono mienie.
W jaki sposób opisać odpowiedzialność materialną osób, które pracują na tym sprzęcie lub w których biurze znajduje się sprzęt?
Czy na zbiorczym dokumencie w formie tabeli można wyszczególnić sprzęt i osobę materialnie odpowiedzialną, czy konieczne jest przygotowanie jakiejś innej dokumentacji?

Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Zakup alkoholu na potrzeby zespołu artystycznego

W umowie zawartej przez samorządową instytucję kultury z zespołem występującym podczas dni miasta znalazł się obowiązek zapewnienia czterech butelek wina do garderoby.
Czy zakup wina przez instytucję kultury w celu wywiązania się z umowy na realizację koncertu jest zgodny z prawem?

Ujawnianie wynagrodzenia artystów związanych z radnym gminy a dostęp do informacji publicznej

Instytucja kultury organizowała imprezę sylwestrową, na której zagrał zespół muzyczny. Właścicielem zespołu jest radny, który prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą. Po wykonaniu usługi wystawiono fakturę. Wykonawca usługi (radny) zastrzegł sobie nieujawnianie osobom trzecim wynagrodzenia z tytułu wykonywanej usługi.
Czy ma tu zastosowanie art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy dyrektor instytucji ma obowiązek ujawnić wynagrodzenie na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej ze względu na fakt, iż radny jest osobą publiczną?

Rejestr czynności przetwarzania danych w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)?

Etnogadki

W połowie maja ukazała się niezwykła publikacja familijna pt. Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. To świetnie zaprojektowana publikacja, której patronuje portal Kultura Ludowa.pl, Instytut im. Oskara Kolberga, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wraz z oddziałami i TVP Kultura.

Muzeum w Muzeum

W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w styczniu 2013 r. powstało — w ramach modernizacji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i Samorządu Województwa Mazowieckiego — Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka.

Życie kulturalne pośród 27 żeber

Vennesla bibliotek og kulturhus to obiekt o oryginalnej bryle, który obejmuje bibliotekę, kawiarnię, miejsce spotkań oraz jednostki administracyjne, łącząc dom kultury i centrum naukowe w jednym. Intrygujące, futurystyczne wnętrze budynku przyciąga uwagę nawet tych, którzy nie lubią czytać.

Zagrać w sztukę współczesną

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie przygotowało dla zwiedzających aplikację mobilną MOCAK Cube, inspirowaną kolekcją muzeum. Aplikacja opiera się na mechanizmie gry i pozwala na twórcze zaangażowanie w poznawanie dzieł sztuki.