Poradnik Instytucji Kultury 06/2019

Książka z dowozem

Jedną z najbardziej wyjątkowych bibliotek na świecie założył kolumbijski nauczyciel Luis Soriano. Wiedząc, jak ogromny wpływ na dzieci ma czytanie, a także zdając sobie sprawę z tego, że wiele z nich nie ma dostępu do książek, zaczął na dwóch osiołkach dowozić książki dzieciom z obszarów wiejskich.

Jak pachnie muzeum?

Na tak śmiało postawione pytanie postanowiła odpowiedzieć jedna z amerykańskich perfumerii. Nie był to eksperyment polegający na uchwyceniu powszechnej w muzeach woni stęchlizny i kurzu. Wręcz przeciwnie!

Wirtu@lne Gęśle

Wirtu@lne Gęśle to internetowy plebiscyt na folkową płytę roku w Polsce. Konkurs powstał z niezgody na powszechne narzekactwo. Twórcy mieli dosyć ciągłego krytykowania i roztrząsania słuszności werdyktu jurorów Folkowego Fonogramu Roku i postanowili, że każdy z nas — fanów i słuchaczy — będzie mógł wyrazić swą własną opinię.

Gdy osoba z zewnątrz pomaga nam mówić jednym głosem, czyli czym jest mediacja w sprawach pracowniczych?

  • Zanim instytucja spotka się z pracownikiem w sądzie pracy, warto najpierw podjąć próbę załagodzenia sporu poprzez mediację
  • To coraz popularniejszy, szybszy i tańszy sposób załagodzenia sporu
  • Główną zaletą mediacji jest to, że daje szansę na spełnienie oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron

Czy da się wypracować efektywność — także w instytucji kultury?

  • Efektywność to umiejętność skutecznego korzystania z dostępnych zasobów
  • Można się jej nie tylko nauczyć, ale można także wypracować ją w zespole
  • Wyznaczanie celów, możliwość podejmowania decyzji, odpoczynek, przewidywanie różnych scenariuszy i poczucie bezpieczeństwa to największe sekrety efektywności całego zespołu

Zwrot wydatków na realizację projektu w CIT-8

Samorządowa instytucja kultury przeznacza pozyskane środki na działalność statutową. W ramach zrealizowanego projektu i jego rozliczenia instytucja otrzymała zwrot środków wydanych na ten projekt — nie było zakupu środków trwałych, była to organizacja strefy relaksu (w ramach euroregionu).
Czy otrzymaną kwotę wykazuje się w CIT 8/O w części B.1. i przenosi do części E.1. poz. 40 zeznania CIT-8?
Czy wydatki finansowane w ramach tego projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?

Automat do sprzedaży kawy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury, która jest czynnym podatnikiem VAT, kupiła automat do sprzedaży kawy. Użytkownicy kupują w nim napoje bezpośrednio za monety. Instytucja ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej.
Czy sprzedaż za pośrednictwem automatu również podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy fiskalnej?

Umowa o zarządzanie instytucją kultury — jak ją rozliczyć podatkowo

Instytucja kultury zawarła umowę o zarządzanie na podstawie art. 15a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy jest to rodzaj kontraktu menedżerskiego?
Jak potraktować taką umowę pod kątem obowiązków płatnika podatku dochodowego i składek ZUS?

Wykład psychologa w domu kultury a VAT

Dom kultury sprzedaje bilety na wykład psychologa na temat „Trudni ludzie w naszym życiu”.
Czy zastosowanie stawki VAT 23% jest prawidłowe?

Prowadzenie klubu seniora przez instytucję kultury

Przy gminnym ośrodku kultury (GOK) działa klub seniora, który posiada swój zarząd i regulamin funkcjonowania. Zgodnie z tym regulaminem członkowie wpłacają miesięcznie 2 zł składki członkowskiej na pokrycie kosztów swoich spotkań, tzn. zakup kawy, herbaty i ciastek oraz wina, gdy któryś z członków ma urodziny lub gdy jest to spotkanie np. z okazji Dnia Kobiet.
Czy zbierane składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?
Czy na fakturach, które dostarczają seniorzy, może być alkohol?

Nagroda otrzymana przez zespół działający przy instytucji kultury

Ośrodek kultury zorganizował konkurs piosenek. Jury konkursu przyznało miejsca i nagrody finansowe laureatom konkursu. Wśród nagrodzonych zespołów znalazły się także zespoły funkcjonujące przy instytucji. Nagrody wypłacane są z budżetu instytucji kultury.
Czy można wypłacić nagrodę finansową zespołowi funkcjonującemu przy ośrodku kultury?
Jak udokumentować odbiór nagrody — czy może go potwierdzić kierownik zespołu?
Czy taką nagrodę można też rozdzielić między członków zespołu?
Co w przypadku solistów, którzy otrzymają nagrodę?

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?