Poradnik Instytucji Kultury 06/2024

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do XVIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Organizatorem inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty dla początkujących tłumaczy

Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty przekładu literackiego, których organizatorami są ZAiKS, Polski PEN Club i redakcja „Literatury na Świecie”. Zajęcia odbędą się od 18 do 20 października w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego w ramach akcji „Otwarta, demokratyczna, zielona”

Do 6 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Otwarta, demokratyczna, zielona” Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny realizowanego w latach 2020–24. Program finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.06.14)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Trwa nabór do tegorocznej edycji Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza

Do 9 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. Organizatorami inicjatywy są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej — Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury. Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Słupska i Województwa Pomorskiego.

Bon energetyczny

W Dz.U. z 12 czerwca 2024 r. pod poz. 859 opublikowano Ustawę z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

„Aktywny rodzic”, czyli świadczenie zwane „babciowym”

W Dz.U. z 12 czerwca 2024 r. pod poz. 858 opublikowano Ustawę z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka — „Aktywny rodzic”.

Nowelizacja specustawy w sprawie uchodźców z Ukrainy

W Dz.U. z 11 czerwca 2024 r. pod poz. 854 opublikowano Ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nagrody otrzymywane przez Powstańców Warszawskich i ich współmałżonków bez podatku

W Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. pod poz. 847 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Abonament RTV w 2025 r.

W Dz.U. z 20 maja 2024 r. pod poz. 756 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r.

Tylko do soboty można zgłaszać prace do tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur

Tylko do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

Trwa nabór do kolejnej edycji Nagrody Złotej Róży

Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Złotej Róży. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki”, Instytut Książki i Festiwal Nauki w Warszawie.