Poradnik Instytucji Kultury 07/2015

Instytucja kultury… na wakacjach

Kto powiedział, że instytucja kultury nie może podróżować? Otóż: może. I to gdzie — właściwie wszędzie, gdzie ktoś zechce ją zabrać. Dom Kultury INSPIRO z Podłęża podróżuje po całym świecie.

Malowanie bajki

Pod koniec czerwca w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyło się uroczyste, bajkowe zakończenie sezonu teatralnego — spektakl baletowy na motywach dobrze znanej bajki o Kopciuszku.

Co zrobić, aby z powodu nagłego spiętrzenia się zadań w instytucji nie psuć pracownikom zaplanowanych wakacji?

Nadeszły wakacje i czas urlopowy, a tymczasem okazuje się, że — ze względu na otrzymane dofinansowanie kilku projektów — w domu kultury będzie to bardzo gorący okres. Istnieje więc obawa, że przy realizacji projektów będzie brakowało pracowników, którzy już zaplanowali urlop, a mogliby pracować podczas tych wydarzeń.

  • Czy można przesunąć urlopy niektórych pracowników?
  • Czy wiąże się to z kosztami?
  • Jak przy zmniejszonej obsadzie zapewnić płynność pracy i mieć pewność, że wszystkie zadania zostaną wykonane?

Crowdfunding w instytucji kultury — czyli finansowanie społecznościowe

• Finansowanie społecznościowe jest alternatywą dla tradycyjnych sposobów poszukiwania funduszy na realizację projektów instytucji kultury • Crowdfunding jest wyrazem społecznego zaangażowania w realizację wartościowych przedsięwzięć, także tych kulturalnych • Mechanizm finansowania społecznościowego polega na gromadzeniu mikropłatności od szerokiego grona osób wspierających m.in. kulturę za pomocą Internetu

Jak obliczyć wartość obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?

Instytucja kultury pobiera opłaty za warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i inne koła zainteresowań.

  • Które z tych przychodów wliczyć do wartości obrotu 150 000 zł pozwalającego na zastosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT? Czy ująć w nich usługi kulturalne zwolnione od VAT?
  • Które usługi instytucji zaliczyć do tych kulturalnych? Czy opłaty dokonywane przez uczestników warsztatów tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych kół zainteresowań wlicza się do obrotu?

Nowe zasady liczenia proporcji w instytucjach kultury od 2016 r.

• Od 2016 r. zmienią się zasady obliczania tzw. proporcji w VAT • Będzie trzeba ująć w niej także działalność pozostającą poza zakresem VAT • Aby obliczyć kwotę VAT naliczonego do odliczenia z tytułu proporcji, instytucja będzie przyjmować dane za poprzedni rok podatkowy

Nieodpłatne świadczenia dla artystów w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku zawarcia umowy z agencją artystyczną instytucja kultury nie ma wobec artystów żadnych zobowiązań podatkowych • Dodatkowe świadczenia dla artystów, które nie są związane z realizacją występu, należy opodatkować • Instytucja kultury zwraca artystom koszty podróży tylko wtedy, gdy tak stanowi zawarta z nimi umowa

Zakup przed otrzymaniem dotacji

Czy po zawarciu umowy o dotację celową, ale jeszcze przed jej otrzymaniem, można sfinansować zakupy, np. z własnych środków?

Wykorzystanie środków dotacji podmiotowej na przełomie roku

Pytanie dotyczy kosztów na przełomie roku.

  • Ze środków jakiej dotacji należy płacić rachunki, które instytucja kultury otrzymała w 2015 r., a które dotyczą roku poprzedniego?
  • Czy rachunki te należy pokryć z dotacji otrzymanej w 2014 r., czy już z dotacji z 2015 r.?

Refaktura w projekcie unijnym

Biblioteka otrzymała dotację z UE na działalność kulturalną na projekt realizowany w latach 2013–2015.
W 2013 r. biblioteka otrzymała 80% dotacji, pozostałe 20% zostanie refundowane po rozliczeniu całości projektu. Realizacja projektu polega m.in. na wyjazdach zagranicznych przedstawicieli biblioteki do partnerów tego projektu, a biblioteka będzie gościć partnerów z UE u siebie. Ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia, zorganizowanej konferencji, opłaca przewodnika, który oprowadza partnerów po mieście. Następnie na podstawie faktur wystawionych na bibliotekę instytucja wystawi partnerom faktury dokumentujące zwrot kosztów pobytu w Polsce.

  • Czy można pominąć konta kosztów i refakturowane wydatki ująć tylko na kontach rozrachunkowych czy rozliczeniowych?

Ewidencja księgowa inwestycji przy VAT rozliczanym proporcją

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową oraz pożyczkę na przebudowę budynku. Inwestycja zwiększyła wartość budynku oraz zakupiono nowe środki trwałe, np. nagłośnienie. GOK jest podatnikiem VAT. Z realizowanej inwestycji może odliczyć 80% VAT naliczonego.

  • Jak należy zaksięgować udzieloną dotację i pożyczkę oraz otrzymane faktury?

Błąd z lat poprzednich

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji.

  • Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?