Poradnik Instytucji Kultury 08/2020

Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy pracowników instytucji kultury

Instytucja kultury ma placówki w 5 miejscowościach w obrębie gminy. Pracownicy wykonują swoją pracę głównie w jednej powierzonej placówce (każdy pracownik odpowiada za 1 placówkę). Pracownicy ci muszą czasami wyjeżdżać, np. w celu rozwieszenia plakatów, przekazania mieszkańcom zaproszeń, dokonania ustaleń ze szkołą, z którą na danym terenie współpracują. W siedzibie instytucji organizowane są także spotkania pracowników oraz większe wydarzenia kulturalne — wtedy wszyscy pracownicy przyjeżdżają do siedziby i pomagają w ich organizacji. Dwóch pracowników codziennie w szkole podstawowej przeprowadza w ramach pracy dla dzieci warsztaty plastyczne.
W jaki sposób określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę — czy można je określić jako dana gmina czy też należy wymienić poszczególne konkretne miejsca?
Czy lista obecności dla pracownika, na której potwierdzany jest jego czas pracy, powinna być jedna bez względu na faktyczne miejsce wykonywania pracy, czy powinna zawierać informację, że w danym dniu pracownik jest w innym miejscu?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora, który nie przepracował roku obrotowego

Czy można wypłacić nagrodę w wysokości proporcjonalnej, jeśli przepracował co najmniej pół roku na tym stanowisku?
Czy w regulaminie przyznawania nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora można zawrzeć korzystniejsze zapisy dotyczące wymaganego okresu zatrudnienia na tym stanowisku?

Czas pracy na pół etatu

Pracownik, który jest zatrudniony na pół etatu, ma prawo do 26 dni urlopu. Niedzielę i poniedziałek ma wolny, we wtorek, środę i czwartek pracuje od godziny 09:00 do 13:00, czwartek od 18:00 do 20:00, a w sobotę od 09:30 do 13:00 i od 17:30 do 20:00.
Czy ten rozkład czasu pracy jest prawidłowy?
Czy zmianę godzin i dni pracy pracownik musi każdorazowo potwierdzać na piśmie, czy wystarczy, że w warunkach zatrudnienia miał napisane, że czas pracy ustalany jest indywidualnie na podstawie grafiku? Gdzie należy umieścić taki dokument — w aktach osobowych czy w ewidencji czasu pracy?
Czy poinformowanie ustne o tych zmianach jest również wystarczające?
Jak w takim przypadku rozliczyć urlop pracownika?

Świadczenia dla rodziny zmarłego pracownika

Zatrudniona przez 11 lat w instytucji kultury pracownica zmarła w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Pozostawiła po sobie męża, dorosłą, pracującą córkę, oraz czteroletniego wnuka. Rodzice zmarłej pracownicy nie żyją.
Komu wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Jakie dokumenty powinny przedstawić osoby uprawnione?

Praca zdalna na stałe w instytucji kultury

Okazało się, że w stanie epidemii praca zdalna sprawdziła się w przypadku pracowników merytorycznych muzeum (przygotowywanie publikacji, scenariuszy wystaw itp.).
Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji?
Czy lepiej pozwalać na pracę zdalną tylko na podstawie indywidualnych porozumień z pracownikami?
Czy jest możliwość wydłużenia pracownikowi pracy zdalnej na dowolny okres bez względu na przepisy?

Sprzedaż alkoholu podczas imprezy kulturalnej

Instytucja kultury zawarła z fundacją, która organizuje imprezę kulturalną zgodną z zakresem działalności statutowej instytucji kultury, umowę najmu swojej sali. W czasie trwania tych imprez fundacja jako organizator imprezy chce sprzedawać alkohol (piwo rzemieślniczego browaru — ekskluzywna marka) w ramach współpracy z browarem posiadającym koncesję na sprzedaż alkoholu.
Czy zgodna z prawem będzie sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej przez fundację w lokalu instytucji kultury?

Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta

Czy organizator instytucji kultury może przeprowadzić kontrolę w instytucji pod nieobecność jej dyrektora, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?
Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop z lat ubiegłych?

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury z inicjatywy organizatora

Organizator samorządowej instytucji kultury niezobowiązanej do wyłonienia dyrektora w drodze konkursu zgodnego z art. 16 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ogłosił konkurs z własnej inicjatywy. W ogłoszeniu zamieścił informację, że jest to konkurs na wolne stanowisko urzędnicze, a jak wiadomo, dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest urzędnikiem.
Czy w takiej sytuacji można zaskarżyć procedurę konkursową z powodu zaistnienia wady prawnej?

Agencja pocztowa w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury — o ile mają w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej — mogą prowadzić agencję pocztową
  • Wpływy z pobieranych opłat pocztowych wlicza się do przychodów instytucji
  • Pracownikowi, który dodatkowo zajmuje się agencją pocztową, warto przyznać dodatek specjalny albo zawrzeć z nim dodatkową umowę-zlecenie

Wielorazowo

W Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w sezonie teatralnym 2019/2020, we wszystkich spektaklach wykorzystywana jest jedna scenografia modułowa.

Zielona Łódź

Wraz z wprowadzeniem EKO-Paktu dla Łodzi, łódzkie instytucje kultury mają obowiązek wdrożenia ekologicznych rozwiązań w codzienną działalność.

Miejskie ogrody

W ubiegłym roku zakończył się, realizowany od stycznia 2016 r., projekt Ogród Miejski Jazdów. Był on ukierunkowany na pracę z zieloną przestrzenią wokół Zamku Ujazdowskiego.